Domů Nemoci Vyšetření ERCP – vyšetření žlučových cest

ERCP – vyšetření žlučových cest

Pod nic neříkající zkratkou ERCP se skrývá poněkud jazyk lámající odborný název endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie, což je v přeložení do laické češtiny zobrazení žlučových cest a pankreatických vývodů za užití endoskopu. V rámci tohoto vyšetření je přitom možné provést i několik léčebných úkonů, jako zavedení stentu, aby došlo k zprůchodnění žlučových cest, papilotomie nebo také odstranění kamenů. Zcela běžně se u ERCP odebírá i vzorek, který se dál odesílá na hlubší vyšetření do laboratoře, kde posoudí jeho nezhoubnost. V laboratoři však díky vzorku mohou odhalit i zánět a jinou patologii.
ERCP dnes nepatří k ničemu výjimečnému, provádí se zcela běžně na velkém počtu zdravotnických pracovišť po celé České republice. Při vyšetření lékař užívá jak endoskop, tak i rtg. zařízení.

Indikace k provedení ERCP

ERCP se obvykle provádí z důvodu odhalení příčin žloutenky anebo kamenů, k vyšetření slinivky (u akutních i opakujících se zánětů), pro stanovení diagnózy, zda se jedná o chronickou pankreatitidu anebo snad o nádorové onemocnění. ERCP se pak dále provádí pro odhalení cyst, anomálií, ověření patologického nálezu v oblasti papily, které se objevilo u jiného vyšetření známého jako EDG. Pro důvod zavedení stentu se biliární drenáže, balonkovou dilataci apod.

Vyšetření se nesmí provádět

ERCP je kontraindikováno tehdy, když nemocný nespolupracuje, je v šokovém stavu a nestabilní nebo je stenóza trávicího traktu tak velká, že se tudy endoskop nedostane. Kontraindikací je i alergie pacienta na kontrastní látku.

Před vyšetřením ERCP

Vyšetření se provádí na lačno, kdy daný člověk nesmí nic jíst ani pít minimálně 8 hodin před zákrokem. Zakázáno je i kouření. Pozor, léky se vysazují pouze po konzultaci s lékařem. Po příchodu na zdravotnické pracoviště je vyšetřovanému zajištěn žilní přístup.

Jak probíhá ERCP

Zákrok probíhá tak, že vyšetřovaný leží na levém boku s pokrčenými koleny v lokální anestézii a analgosedaci. Endoskop se zavádí ústy do oblasti duodena, kde je ústí žlučových cest i vývod slinivky břišní. Zde se vstříkne kontrastní látka, kterou lékař pak sleduje na obrazovce monitoru s pomocí rtg. Vyšetření podle stavu probíhá cca 30 minut až 2 hodiny. Vyšetřený pak po 1 až 2 hodiny zůstává pod lékařským dohledem, někde je pak propuštěn do domácí péče (nesmí však řídit a odejít může pouze s doprovodem) a jinde je ponechán na observaci ještě přes noc. Pokud dojde k provedení nějakého většího zákroku, nemocný zůstává uložen na lůžkovém oddělení. Před i po vyšetření nesmí dotyčný člověk několik hodin nic jíst, ani pít.

Komplikace vyšetření

Tak jako u každého zákroku, i zde hrozí nějaké to riziko vzniku komplikací. Jde obvykle o vyšší riziko vzniku zánětu, zanesení infekce, podráždit slinivku natolik až vznikne pankreatitida, může zde nastat krvácení, sepse anebo tu může dojít dokonce k perforaci duodena.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here