Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Eupnoe

Eupnoe

Eupnoe je „normální“ dýchání, tím je myšleno dýchání pravidelné a klidné. Dýchání, které je vnímáno jako to, že se člověku dobře dýchá. Nemá s dechem žádné obtíže. Opakem je problematické dýchání – dyspnoe.

Dýchání je životně důležitý proces, který zajišťuje okysličení žilní krve, které se do plic dostává z pravé síně srdeční.

Dýchání se dělí na vnější a vnitřní (tkáňové).

Ovlivnění dýchání:

 • Věk člověka, se stářím klesá vitální kapacita plic
 • Aktivní pohyb, dochází k vyšší spotřebě kyslíku, tudíž je nutné, aby se doplnil. Dýchání se prohlubuje a zrychluje, aby se vykryla spotřeba
 • Psychický stres, mnohé stresové situace vedou ke zrychlení dechu, někdy až k hyperventilaci
 • Životní styl, plicní kapacitu, správné dýchání můžeme trénovat a vylepšovat
 • Tělesné nemoci, tj. infekce, systémová onemocnění postihující nejen plíce, alergie, astma…
 • Nadmořská výška, ve vysokých nadmořských výškách je nižší koncentrace kyslíku, což ovlivní dýchání
 • Životní prostředí, zvláště pak všudypřítomné znečištění negativně ovlivňuje dýchání

Hodnocení dechu:

Hodnocení dechu, dýchání je velmi důležitým parametrem u mnoha nemocí, ale také při zjišťování fyzické kondice atd.

Krom popisu dýchání pacientem můžeme hodnotit dýchání také podle daných parametrů. Hodnotí se frekvence dechu, jeho hloubka, pravidelnost atd.

Počet dechů za minutu:

je u eupnoe je rozdílný u různě starých osob.

 • Novorozenci mají vysokou frekvenci dýchání, rozmezí se pohybuje mezi 50−60 dechy za minutu, i jejich tepová frekvence je výrazně vyšší.
 • Kojenci mají také výrazně rychlejší dýchání, a to 35−40 dechů za minutu.
 • Do 10 let věku je normální dechová frekvence kolem 20 dechů za minutu.
 • U dospělých lidí se pohybuje kolem 16 dechů za minutu.

Patologie v počtu dechů:

 • Pokud dojde ke zrychlení dechové frekvence, hovoříme o tachypnoe, která je přirozená např. při fyzické námaze, teplotě atd.
 • Opakem tachypnoe je bradypnoe, kdy se z pomaluje dechová frekvence pod 16 dechů za minutu.
 • Úplná zástava dechu je apnoe.

Pravidelnost dýchání:

Eupnoe je krom frekvence kolem 16 dechů také pravidelné dýchání, nádech střídá výdech, bez obtíží, přirozeně.

Může však být i dýchání nepravidelné, kdy dochází k pauzám mezi nádechy, některé nádechy mohou být hlubší, jiné mělčí atd.

Mezi nepravidelné dýchání patří např. Cheyne-Stokesovo dýchání, které je rychlé, prohlubuje se a na jeho závěru bývá apnoe. Biotovo dýchání, které je různě hluboké, s apnoemi. Kussmaulovo dýchání je zrychlené a hluboké.

Dechový objem:

Dechový objem je objem vzduchu, který vdechneme a následně vydechneme v klidu. Objem pro člověka o váze 70 kg přibližně půl litru.

Člověk v eupnoe tedy dýchá bez obtíží, pravidelně, klidně, dýchání bez problémů pokryje nároky těla na kyslík.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here