Domů Nemoci Příznaky Exacerbace

Exacerbace

Exacerbace je latinské označení pro stav, kdy dojde k opětnému vzplanutí chronické choroby. K tomu může dojít tehdy, když není dostatečně zhojena anebo také tehdy, když příčiny vzniku stále trvají.

Exacerbaci může způsobit i jiné onemocnění nebo jeho nedostatečná léčba nebo třeba také vysazení medikace. Vliv na ni mají samozřejmě i různé zevní a vnitřní faktory, a to zejména psychika, záněty, roční období, čistota ovzduší, fyzická námaha, stres, apod.

I když exacerbace může být spojena s autoimunitními chorobami, chorobami trávicího traktu nebo třeba i chronických dutin, nejčastěji toto slovo potkáte ve spojení s dýchacími cestami, a to především s astmatem anebo chronickou obstrukcí plic.

Exacerbace Chronické obstrukční plicní nemoci

Exacerbace CHOPN, čili chronické obstrukční plicní nemoci, představuje stav vyskytující se v přirozeném vývoji choroby. Tento stav se projevuje změnou dušnosti, kašle, nebo sputa (vykašlaný hlen) nad běžný každodenní rámec. Exacerbace vzniká náhle, tedy akutně a může vyžadovat úpravu stávající léčby.

Příčiny exacerbace CHOPN

Nejčastěji za zhoršením stojí infekce dolních cest dýchacích, inhalace vzdušných chemických a jiných látek, které znečišťují ovzduší a mají škodlivé účinky na lidské zdraví. Bohužel v jedné třetině případů se důvod exacerbace nepodaří odhalit.

Závažnost exacerbace

Závažnost stavu vychází z anamnézy nemocného, příznaků, nálezu fyzikálního vyšetření, vyhodnocení arteriálních krevních plynů a dalších laboratorních testů. Důležitá pro zhodnocení závažnosti je i spirometrie. Lékař si dále všímá, jak dlouho trvá zhoršení stavu anebo objevení nových příznaků. Zajímá se i o počet předchozích exacerbací a počítají se stavy, které si vynutily přijetí do nemocnice.

Známky tíže exacerbace CHOPN

Závažnost exacerbace CHOPN prozradí nutnost užití pomocných dýchacích svalů. Když se objeví tzv. paradoxní pohyb hrudníku, objeví se cyanóza, dojde k rozvoji periferních otoků, objeví se oběhová nestabilita, zhoršený stav vědomí a objevit se může i známky pravostranného srdečního selhávání.

Diagnostika

Lékař u nemocného vedle fyziologického vyšetření a náběrů krve provede RTG. plic a EKG, aby vyloučil jinou chorobu. Pakliže je ve sputu nález, je nutné provést přeléčení antibiotiky.

Příčina exacerbace

Nejčastější příčinou exacerbací CHOPN je nákaza Streptokokem pneumonie, Hemophilem influenze nebo Moraxellou catarrhalis.

Kdy přijmout nemocného do nemocnice

Bohužel se často stává, že se exacerbace CHOPN neobejde bez hospitalizce. Přijetí do nemocnice je nutné tehdy, když dojde k rozvoji klidové dušnosti, objeví se výrazné symptomy, rozvinou se nové příznaky, dosavadní léčba není úspěšná, ke zhoršení stavu dochází velmi často, existuje diagnostická nejistota, objeví se arytmie, nemocný nemá dostatečné domácí zázemí a je ve vysokém věku.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here