Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)

ECMO je metoda, kterou využívají lékaři v intenzivní medicíně. Díky ní je možné na určitou dobu nahradit některé životní funkce, a to plic a srdce.

Součásti a využití ECMO:

Systém je založený na podobném principu jako mimotělní oběh.

Obsahuje tyto součásti:

 • Krevní čerpadlo
 • Oxygenátor
 • Kanyly
 • Hadicový set
 • Řídící jednotka
 • Výměník tepla
 • Další zařízení, např. monitory

Jeden katetr je zaveden do žilního systému a odvádí odkysličenou krev, která se dostává na membrány oxygenátoru, kde je okysličena, oxid uhličitý odveden, a dále je ohřátá na tělesnou teplotu vedena do žilního/venózního nebo tepenného/arteriálního systému. Arteriovenózní EMCO se využívá v případě, že je problém v obou orgánech, venózně-venózní se používá hlavně v případě, že jsou postiženy plíce.

Napojení pacienta na ECMO:

Napojení na ECMO se provádí u lůžka pacienta. Pacientovi jsou podána sedativa a léky proti srážení krve. Pod kontrolou rentgenu jsou zavedeny kanyly. Musí být na správném místě. V době napojení na ECMO se pacientovi dále podávají antikoagulancia, tj. heparin, mohou se podávat preventivně antibiotika, aby se zabránilo rozvoji vážné život ohrožující infekce. Pokračuje se také v sedaci pacienta, aby byl klidný, příliš se nehýbal a dobře spal. Je nutné zajistit, aby se udržela tvorba a vylučování moči, hodnoty minerálů a živin v krvi. Potrava je podávána buď do žíly, nebo sondou zavedenou nosem do žaludku.

Pokud dojde ke krevním ztrátám je nutné podat transfuzi na doplnění objevu kolující krve.

Celou dobu na ECMO je pacient pečlivě monitorován a sledován vyškoleným personálem.

Využití ECMO:

 • U pacientů, kteří utrpěli vážný akutní infarkt myokardu
 • U pacientů s vážnou arytmickou bouří, tj. srdce bije velmi rychle a nepravidelně
 • V případech plicní embolie, kdy je utržený trombus vmeten do cév v plicích a ohrožuje pacienta na životě
 • U případů ARDS, respiračního selhávání, to někdy vidíme u těžkých případů chřipky
 • U kontuze plic
 • Využívá se také u dětí, např. u dětí, které se narodí s vrozenou brániční kýlou či srdečním defektem neslučitelným se životem
 • Napojení může též pomoci překlenout rizikovou dobu po operačních zákrocích na srdci či plicích
 • Přístroj může udržet při životě člověka, který čeká na transplantaci srdce či plic
 • Méně často je využívám při otravách léky tlumícími srdeční činnost, např. beta blokátory

Rizika ECMO:

Žádný lékařský zákrok není zcela bez rizika a rizika se tedy objevují i u použití ECMO.

Připojení na ECMO může provázet krvácení, nebo naopak tvorba krevních sraženin. Zvyšuje se riziko mozkové mrtvice. Někdy se objevují infekce, které mohou mít i život ohrožující charakter. Pacienti jsou oslabení a i funkce imunitního systému jsou narušeny. Může je tedy ohrozit i běžný patogen, který pro zdravého člověka není žádným problémem.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here