Domů Nemoci Nervová soustava Extrapyramidový syndrom

Extrapyramidový syndrom

Nervová soustava je komplexní propojená síť spojů, drah a struktur. Důležitou součástí je extrapyramidový systém, jehož poškození je spojené také s poruchami hybnosti, ale také různé druhy poruch „myšlení“

Extrapyramidový systém

Extrapyramidový systém zahrnuje podkorová a korová mozková jádra (bazální ganglia) a dráhy, které je propojují a nejsou zahnuty v pyramidových drahách. Spoje vedou také do jiných mozkových center, např. mozečku, mozkovou kůrou. Spolupracuje s pyramidovým systémem a dalšími okruhy tak, aby byly impulzy a akce koordinované. Extrapyramidový systém se zapojuje do koordinování pohybů, rovnováhy a také udržení svalového napětí.

V těchto částech mozku působí také neurotransmitery, které modulují aktivity neuronů, přenos vzruchů. Je to hlavně dopamin, acetylcholin, kyselina gamaaminomáselná (GABA) atd.

Příčiny vzniku extrapyramidového syndromu:

Může být více příčin, které vedou k rozvoji extrapyramidového syndromu:

 • Degenerativní procesy v mozku
 • Úrazy hlavy
 • Nádory hlavy a mozku
 • Záněty v mozku
 • Cévní mozkové příhody
 • Užívané léky

Dělení extrapyramidových syndromů:

 • S přítomnostní abnormálních nekontrolovaných pohybů – dystonicko-hyperkinetický
 • S přítomností třesu a omezení hybnosti – hypokineticko-rigidní (parkinsonský)

Hypokinetické příznaky:

Při hypokinezi dochází ke snížení rozsahu pohybů, objevuje se akineze, což je porucha zahájení vědomých pohybů, a bradykinezí, což je zpomalení pohybů.

Hypokinetické syndromy mohou být provázeny také zvýšeným svalovým napětím, rigiditou.

Mezi hypokinetické syndromy se řadí např. Parkinsonický syndrom:

Jedná se o nejčastější extrapyramidový syndrom. Parkinsonova nemoc a syndromy jí podobné se projevují hrubým třesem a také rigiditou. Neschopností pohybu, zasekávání v pohybu atd. U Parkinsonovy nemoci je stav dán poškozením neuronů, které produkují dopamin. Jeho nedostatek vede k obtížím, proto jsou Pakrinsonici léčení léky doplňujícími dopamin.

Hyperkinetické příznaky:

Je zvýšená frekvence pohybů, která je dána nekoordinovanými stahy svalů.

Patří sem

 • Třes, což jsou rytmické oscilační pohyby.
 • Chorea, známá též pod názvem tanec svatého Víta, dochází k nepravidelným, náhodným pohybům, a to v různých částech těla.
 • Balismus, je podobný choree, pohyby jsou však prudké, výraznější a vycházejí z končetin.
 • Myoklonus se projevuje krátkými synchronizovanými svalovými záškuby
 • Tiky jsou nepravidelné, velmi rychlé a opakující se pohyby

Dystonie a dyskinézy:

U tohoto druhu extrapyramidového sydromu se objevují mimovolní pohyby. Může se jednat o nadbytečné neúčelné pohyby nebo o pohyby způsobené narušením svalového tonu. Dochází k různému stahování svalů, které není koordinované.

V obou případech může dojít k invalidizaci pacienta. Má problémy učinit správný pohyb, není možné kontrolovat ty mimovolní a také může dojít k narušení řeči. Pohyby mizí ve chvílích klidu a ve spánky, kdy člověk nedělá žádné vědomé, chtěné pohyby. Právě snaha o volní, chtěný pohyb, vyvolává také pohyby nekoordinované a nežádoucí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here