Domů Nemoci Onemocnění srdce Fibrilace síní srdce a léčba

Fibrilace síní srdce a léčba

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu. Fibrilace síní zhoršuje kvalitu života, navíc zvyšuje riziko selhání srdce nebo vznik mozkové příhody. Správný srdeční rytmus se pohybuje mezi šedesáti až osmdesáti stahy za minutu. Při této arytmii se většinou pohybuje kolem sto stahů za minutu. V průměru trpí fibrilací síní pět procent populace, ovšem s rostoucím věkem se toto číslo zvyšuje. Jen pro představu – statistiky uvádějí, že u lidí starších sedmdesáti pěti let je výskyt srdeční arytmie ve výši třiceti procent.

Projevy fibrilace síní

  • pocity rychlé srdeční akce
  • nepravidelný srdeční tep
  • zadýchávání se
  • snížená výkonnost během zátěže
  • pocení
  • mdloby
  • tupá svíravá bolest na hrudi

Diagnostika fibrilace síní

Podezření na srdeční arytmii může vedle uvedených příznaků získat lékař během měření krevního tlaku a pohmatu pulzu. Hlavní vyšetřovací metodou je však EKG. Může se jednat o běžné jednorázové vyšetření, ale v některých případech postižený nosí monitor EKG na těle celý den nebo několik dní. Další metodou, kterou může lékař použít, je echokardiografe, nebo-li ultrazvukové vyšetření srdce. Někdy se používá rentgen srdce.

Formy a léčba fibrilace síní

Fibrilace síní
Fibrilace síní

Nejčastější formou je záchvatovitá arytmie. Jedná se o náhlý vznik fibrilace, který za nějakou dobu přestane. Dalším druhem je medikamentózní kardioverze. U té se podávají léky do žíly a sleduje se reakce organismu a změny arytmie. Dále existuje elektrická kardioverze. Při té se k léčbě arytmie používá elektrický výboj. Postižený je v anestezii.

V některých případech musí být postiženému implantován kardiostimulátor, který reguluje komorovou frekvenci.

Vzhledem k tomu, že souvisejícím rizikem arytmie je vznik krevní sraženiny, která by mohla způsobit mimo jiné i cévní mozkovou příhodu, tak se často podávají léky na ředění krve. Nejčastěji se jedná o warfarin nebo heparin. Dalším problémem je, pokud postižený trpí nějakým dalším srdečním onemocněním. V takovém případě hrozí srdeční selhání.

Naštěstí léčba srdeční arytmie není vždy nutná. V některých případech se postižený pouze sleduje. Jedná se o případy, kdy o srdeční arytmii vůbec nevěděl a po diagnostických vyšetřeních se ukázalo, že není tak závažná. Ovšem arytmie se může dále rozvíjet, proto jsou nutné pravidelné kontroly.

Rizika fibrilace síní

Všechny výše uvedené faktory nejenom zvyšují riziko vzniku srdeční arytmie, ale pokud již postižený fibrilací síní trpí, můžou ji zhoršovat.

U fibrilace síní je optimální být v péči specializovaného kardiologického pracoviště. Samozřejmě můžete navštěvovat klasickou kardiologickou ambulanci, ale pokud je součástí nemocnice, máte pravděpodobně větší předpoklad k přímé péči s většími možnostmi. Navíc nemusíte měnit lékaře, což je vždy důležité.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here