Domů Nemoci Léky Flixotide

Flixotide

Flixotide patří k základním lékům, který je předepisován plicními lékaři. Jeho účinnou látkou je flutikason. Ten je inhalační kortkosteroid, jenž tlumí záněty sliznice dýchacích cest včetně alergických reakcí.

Indikace

Indikován je k léčbě astmatu u jedinců, kteří byli léčeni jinými bronchodilatancii nebo je kombinovali s jinými profylaktickými léky a bylo to bez efektu. Jde o velmi účinný lék, jenž dokáže zvládnout i těžké astma s trvalými příznaky, častou exacerbací i s omezenou fyzickou kapacitou. U jejich maximální výdechové rychlosti, kdy je PEF nižší než 60%. Je určen pro ty, co se ani po podání bronchodilatancií nevrátí k normálním hodnotám. Tito pacienti potřebují vysokou inhalační dávku. Lék je předepisován nemocným s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Dávkování a způsob podání

Dříve, než začnou nemocní tento lék užívat, měli by být o tomto léku poučeni. Pacienti by měli vědět, že ho musí užívat i tehdy, když jim nic není, cítí se dobře a žádné projevy astmatu nemají. Lék je určen výhradně k inhalaci ústy. Ti, kteří s jeho správnou inhalací mají problém, mohou použít pomocný zdravotnický prostředek. Nástup účinku tohoto léku nastoupí po čtyřech až sedmi dnech podávání. První reakce je však zjevná již po 24 hodinách. Tak tomu je u těch, co doposud ještě neužívali žádné kortikosteroidy. Pokud účinek inhalátoru slábne, je zapotřebí bez okolků kontaktovat lékaře. Dospělí a starší 16 let by měli užívat 100-1000 mg 2x denně.

Jak je tomu s dávkami u dospělých

  • U mírného astma se podává 100-250  mikrogramů 2x denně
  • Středně těžké astma vyžaduje užívání 250-500 mikrogramů dvakrát denně
  • Těžké astma potřebuje 500-1000 mikrogramů 2x denně.

Dávkování u dětí od 4 do 16 let

Děti v tomhle věku se podává 50 až 200 mikrogramů 2x denně. Pokud je astma stabilizované, postačí dávka o 50 až 100 mikrogramech 2x denně. U nemocných s nedostatečnou kontrolou astmatu je možné dávku zvýšit až na 200 mikrogramů denně.

Dávkování u chronické plicní nemoci

Dávky se v těchto případech pohybují okolo 500 mikrogramů dvakrát denně. U stabilizované choroby to pak je 250 mikrogramů 2x denně. Optimálních výsledků se u této nemoci obvykle dosáhne až po třech nebo šesti měsících. Lék přitom musí podávat denně. V případě, že nedojde ke zlepšení, měl by být nemocný opět vyšetřen.

Nežádoucí účinky

K nejčastějším nežádoucím účinkům užívání tohoto léku patří kandidóza (moučnivka). Dále se velmi často objevuje i zápal plic, kožní reakce, angioedém, modřiny.

Lék není určen pro těhotné a kojící. Pokud se lékař pro jeho užívání rozhodně, je nutno zvážit rizika pro plod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here