Domů Nemoci Léky Gabanox

Gabanox

Gabanox, jehož účinnou látkou je gabapentin, je neurontinem. Jde o lék, který se používá k léčbě parciálních záchvatů, neuropatických bolestí, návalů horka a syndromu nepokojných nohou. Dále se doporučuje i k řešení obtíží spojených s bolestmi z diabetické neuropatie, postherpetické neuralgie a také i na centrální neuropatickou bolest.

Lék je pouze na předpis, který může předepsat neurolog, diabetolog, geriatr, revmatolog a algeziolog.

Dávkování a jeho podávání

Léky se užívají ústně. Mají podobu tobolky. Jde o lék pro dospělé a děti od 12 let. Děti mladší 12 let lék mohou užívat za přesných podmínek. Pokud je nutno vysadit Gabanox, vysazujte ho postupne minimálně po dobu jednoho týdne. Dávkování u epilepsie se užívá v dávkách 900 až 3600 mg denně. Léčbu je nutno rovněž postupně navyšovat. Léčba je dlouhodobá. Periferní neuropatická bolest se může užívat rovněž v dávkách 900 až 3600 mg. V případě hemodialýzy je nutno užít 300 až 400 mg, které je zapotřebí 4 hodiny po dialýze doplnit dalšími 200 až 300 miligramy.

Kontraindikace

Lék se nesmí užívat v případě přecitlivělosti na jakoukoliv látku obsaženou v léku.

Upozornění

Po užívání tohoto léku byly hlášeny vážné, život ohrožující, systémové reakce přecitlivělosti. K raným projevům patří horečka, lymfadenopatie, jež se objevují i tehdy, když se neobjeví vyrážka. Pokud se tyto příznaky objeví, okamžitě s užíváním léku přestaňte a okamžitě se obraťte na svého lékaře. Gabanox může způsobit i anafylaxi. Objevuje se dušnost, otok rtů, krku a jazyka. Stav může doprovázet nízký krevní tlak. Může rovněž i vyvolat sebevražedné představy a chování. A proto je zapotřebí sledovat psychický stav nemocného. Pokud se nemocný léčí akutní pankreatitidou, je nutno s užíváním Gabanoxu skončit. Objevit se může i závratě a somnolence. Hlášeny jsou i případy zmatenosti, ztráty vědomí a mentální poruchy. Pacienty je proto nutné předem upozornit na tato rizika. Při užívání by lidé měli postupovat opatrně. Pakliže se Gabanox užívá spolu s opioidy, je nutno pečlivě sledovat funkci centrálního nervového systému. Dávka by rovněž měla být snížena. U užívání Gabanoxu rovněž hrozí i respirační deprese, kterou jsou ohroženi zejména ti, jež již mají zhoršenou respirační funkci. Musíme upozornit, že na tento lék hrozí vznik závislosti.

Nežádoucí účinky

K velmi častým vedlejším účinkům užívání tohoto léku patří snížení hladiny bílých krvinek, oslabená imunita, která je spojena s virovými infekcemi, infekcemi dýchacích cest, močového traktu i středního ucha. Objevit se může i anorexie, zvýšená chuť k jídlu, hypoglykémie,hyperglykémie, halucinace, nespavost, poruchy koordinace, ztráta reflexů, bolest hlavy, křeče, poruchy vidění i ztráty vidění.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here