Domů První pomoc Gasping

Gasping

Gasping je známější pod lapavými dechy nebo agonálním dýcháním. Jde o velmi vážný stav, který může člověka ohrožovat na životě. Dýchání může zmást okolí a oddálit tolik potřebnou pomoc dotyčnému. 

Agonální dýchání lidé dělají ve chvílích, kdy se jim zastavuje srdce. Jde o zoufalé lapání po dechu ve chvíli, když srdce již necirkuluje okysličenou krev nebo když dochází k přerušení činnosti plic, což snižuje příjem kyslíku. Smrt je v tomto momentě vysloveně na spadnutí. Pokud někoho tak to uvidíte dýchat, okamžitě volejte rychlou záchrannou službu. 

Příznaky gaspingu

Agonální dýchání zní jako lapání po dechu, ale může znít i jako šňupání nebo namáhavé dýchání. Může to dokonce vypadat i jako by ten člověk sténal. Může jít jen o několik dechů, ale trvat může i hodiny. Zcela běžně se gasping objevuje při zástavě srdce nebo mrtvici. Dotyčný u něj může ztratit vědomí. U mrtvice stav doprovází také slabost na jedné straně těla, poklesnutí obličeje, nedostatečná koordinace, špatná řeč, neschopnost rozumět řeči, náhlá bolest hlavy. Dýchání má podobu opakovaných lapavých dechů, jejichž frekvence postupně narůstá. Tyto dechy nedokáží zajistit dostatečné okysličení mozku a nejde o normální dýchání. Tělo však stále bojuje o život a pokud mu bude rychle poskytnuta pomoc, také nakonec i žít může. A dokonce se z toho nemocný může dostat zcela bez následků. Důležité však je rychlé zavolání rychlé záchranné služby a poskytnutí první pomoci. 

Příčiny

Gasping může nastat v chvíli, když srdce přestane účinně bít, objeví se arytmie nebo nepravidelný srdeční rytmus. Krev dále krátce proudí v mozku a dalších orgánech, což může po několika minutách po zastavení srdce způsobit dýchání. To trvá obvykle jen několik minut. U mozkové ischemie nebo u snížení průtoku krve do mozku je spojeno s dlouhým gaspingem. 

První pomoc

Každý, kdo lapá po dechu, není v pořádku a i když neexistují žádné další zjevné příznaky, nemocný potřebuje urgentní odbornou lékařskou první pomoc. 

Léčba gaspingu

Základem všeho je snaha o obnovení normálního srdečního rytmu a dýchání. Pokud se srdce zastavilo, může být zapotřebí k restartování srdce defibrilátor. Někdy je nezbytná i mechanická ventilace, aby se vzduch dostal do plic a kyslík pak dále do těla. pomoci mohou i některé léky. 

Jaké jsou vyhlídky? 

Nebudeme lhát, nikterak dobré. Gasping je často spojen s fatálními výsledky, čili se smrtí. Velmi často také dochází k odumření mozkových buněk a člověk je pak trvale poškozen. 

I když gasping velmi úzce souvisí s Cheyne-Stokesovým dýcháním a tzv, chrastítkem smrti, nejde přesně o to samé. U Cheyne-Stokesova dýchání je člověk skutečně blízko smrti. Dechové vzorce kolísají od velmi rychlého dechu po velmi pomalé. Chrastění je pak typickým posledním dechem, který člověk vydechne před smrtí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here