Domů Nemoci Infekce Helikobakterie pylori: příznaky, jak se přenáší

Helikobakterie pylori: příznaky, jak se přenáší

Helikobakterie pylori jsou velmi zákeřné mikroorganismy spirálovitého tvaru, které mohou být zdrojem různých žaludečních onemocnění. O která z nich se nejčastěji jedná? Jaké jsou příznaky infikace Helikobakteriemi pylori a jak se tento druh bakteriální infekce přenáší?

Helikobakterie pylori
Helikobakterie pylori

Helikobakterie žijí na žaludeční sliznici

Helikobakterie se od ostatních bakterií liší především svou mimořádnou odolností, která je tak vysoká, že jim umožňuje přežít i v tak kyselém prostředí, jako je prostředí žaludku. Tyto bakterie žijí přichycené na povrchových vrstvách žaludeční sliznice, kde mohou způsobit zánět.

V této souvislosti považujeme za důležité zmínit, že podle odhadů žijí Helicobakterie v těle více než poloviny světové populace, a to především v těle obyvatel zemí Třetího světa a seniorů a ve většině případů svým nositelům nepůsobí žádné obtíže. Naproti tomu u některých lidí pak způsobí zánět, který se projevuje níže popsanými příznaky.

Příznaky infikace Helikobakteriemi

O které příznaky se jedná? Zejména o nevolnosti, nechutenství, pocity na zvracení nebo dokonce zvracení, pálení žaludku a bolesti břicha, ale také o plynatost a nadýmání. S těmito příznaky přicházejí pacienti buď ke svému praktickému lékaři, do ordinace gastroenterologa. Nejčastějším onemocněním, které Helikobakterie způsobují, je gastritida, ta může mít buď akutní, nebo chronický charakter.

V případě akutní gastritidy, která trvá několik dní až jeden týden, pacienta trápí výše popsané obtíže a jsou velmi intenzivní. Naproti tomu pro chronickou gastritidu je charakteristické dlouhé trvání těchto obtíží, které pak mají ve srovnání s první variantou mírnější průběh. Problém je, že pacienti tak chronickou gastritidu často podcení, neboť se domnívají, že zažívací obtíže jsou způsobené stresem, nebo že přejdou, a nechají onemocnění rozvinout až do fáze, kdy přeroste v závažnější nemoc, jako jsou žaludeční vředy (nenávratné poškození žaludeční sliznice), nebo dokonce rakovina žaludku. Z tohoto důvodu je důležité výše zmíněné příznaky nepodceňovat a včas zahájit léčbu, která je stejně jako v případě ostatních nemocí způsobených bakteriemi založena na podávání antibiotik.

Infikace Helikobakteriemi však neovlivňuje pouze zažívací trakt, ale je zdrojem dalších zdravotních neduhů, jako jsou autoimunitní nebo dermatologická onemocnění.      

Jak se infekce přenáší

Infekce Helikobakterem se přenáší přímým kontaktem s infikovanými osobami, nebo předměty, které tyto osoby používaly, jako je například nádobí nebo příbory. Celkově náchylnější k nákaze jsou lidé se sníženou imunitou.  Dále se může člověk nakazit požitím kontaminované vody nebo potravy, například špatně omytého ovoce a zeleniny hnojené fekáliemi.  

Léčba a prevence

Jak bylo uvedeno v pasáži o příznacích a onemocněních způsobených Helikobakteriemi, léčba je antibiotická. Nutno ovšem dodat, že pokud přejde onemocnění do vážnější fáze, samotná aplikace antibiotik nestačí. Lékař pak v závislosti na konkrétní diagnóze a zdravotním stavu pacienta doporučí, jak při léčbě postupovat.

Zaručený způsob, jak předejít infikaci Helikobakteriemi, bohužel neexistuje. Riziko nákazy lze do jisté míry eliminovat důsledným dodržováním hygienických návyků a obezřetností v zemích Třetího světa, kde může být voda kontaminována Helikobakteriemi, stejně jako ostatní nápoje a potraviny. Zde se doporučuje používat výhradně balenou vodu, a to i na čištění zubů a mytí ovoce a zeleniny.   

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here