Domů Nemoci Kůže Hemosiderinové pigmentace

Hemosiderinové pigmentace

Hemosiderinové pigmentace jsou skvrny objevující se na pokožce. Jsou tmavé a často provází stavy, kdy je zvýšená permeability (propustnost) cévní stěny. V takovém případě se dostávají i červené krvinky (erytrocyty) mimo krevní cévu, např. do podkoží. Erytrocyty v sobě nesou červené krevní barvivo, které obsahuje železo. Z něj se vytvoří hemosiderin, tj. látka způsobující zabarvení pokožky.

Hemosiderin:

Hemosiderin je zásobní forma železa, neboť to v organismu nemůže zůstávat volně v oběhu. Vždy se váže na nějakou bílkovinu, aby mohlo být transportováno, skladováno a využito. Hemosiderin je tedy druh bílkoviny s navázaným železem. Vzniká spojením, tj. agregací molekul feritinu, když je nadbytek železa. V případě, kdy unikají erytrocyty přes cévní stěnu do podkoží, dochází k jejich rozpadu a uvolnění železa, kterého je v daném místě nadbytek, a je tedy ukládáno do formy hemosiderinu.

Výskyt:

  • Nejčastěji se s hemosiderinovými pigmentacemi setkáváme u lidí s žilní nedostatečností, mnohdy ve spojení s bércovými vředy. Pigmentace se vyskytuje hlavně kolem kotníků a na bércích postižených končetin. Nejprve se objeví drobné plošky, které však mohou splývat do velkých ploch.  Může se také přidat svědění a ekzém, oslabení pokožky, suchost a křehkost. Skvrny mají hnědou či rezavě hnědou barvu různé intenzity. Postižená plocha nebývá pigmentována jednotně. Jsou místa tmavší a světlejší.

Chronická žilní nedostatečnost:

Jedná se o patologii povrchového žilního systému, kdy dochází k vyššímu městnání krve v žilách dolních končetin. Může jít o narušení cévní stěny, poruchy odtoku, oslabenou srdeční činnost atd.

V končetinách dochází ke zvyšování žilního tlak, neboť se zde „kumuluje“/ stojí zde krev. Nohy můžou být těžké, bolestivé, tuhé, napjaté, přidávají se též otoky.

  • Hemosiderinová pigmentace se může objevit také u purpur. To jsou nemoci, které se projevují drobnými krváceními do pokožky a podkoží, kdy dochází k průniku erytrocytů mimo cévy.  Purpur existuje velké množství. Mohou být dány zvýšenou lomivostí cév, ale také porušenou funkcí nebo nedostatkem krevních destiček (trombocytů).
  • Zvýšená pigmentace může zůstávat také např. po prodělaných spalničkách.

Léčba:

Již vzniklých skvrn je velmi těžké a mnohdy zcela nemožné se zbavit. V první řadě je však nutné řešit stav, který k nim vedl, tj. žilní nedostatečnost.

Hemosiderinovou pigmentaci, a tedy i poruchu žilního systému je možné ovlivnit kompresní terapií, tj. nošení kompresních pomůcek, např. punčoch, dodržovat režimová opatření, tj. ulevovat nohám, nesedět dlouho, zvýšit chůzi. Mohou se také podávat venofarmaka, tj. léky posilující žilní stěnu.

Někdy může pomoci k odstranění či zesvětlení skvrn laserová terapie. Úspěšnost vždy záleží na síle a délce trvání pigmentových skvrn.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here