Domů Nemoci Anatomie člověka Hipokampus

Hipokampus

Hipokampus je součástí tzv. velkého mozku. Jeho je odvozen od tvaru, který připomíná, tj. mořského koníka, který je v řečtině hippocampus. Je součástí hipokampální formace.

Hipokampus máme v mozku ve dvou „provedeních“ pravý a levý a nachází se ve spánkovém laloku, v jeho střední části. Hipokampus je důležitou součástí limbického systému, který má mnoho funkcí, je funkčně zapojen do mnoha drah a zapojuje se do emočního vnímání, sociálního chování, paměti a zpracování čichových vjemů atd. Z toho již vyplývá, v jakých funkčních drahách je zapojen také hipokampus.

Funkční anatomie:

Hipokampus dle zapojení do drah rozdělujeme na dorzální (zadní/k zádům mířící), ventrální (přední, směrem k břichu) a intermediální (uprostřed). Dorzální část, která získává vizuální informace a tím i vjemy z prostředí, o prostoru. Ventrální oblast hippokampu je v úzkém spojení s amygdalou a talamem, což jsou mozkové oblasti spojené s našimi emocemi a pamětí. Intermediální část je propojením dorzální a ventrální části, mísí se v ní tedy informace z obou částí.

Funkce:

Hipokampus se podílí na

  • Uchovávání a vyhodnocení informací z prostředí, v němž se nacházíme, vyhodnotí a umožňuje orientovat se v prostředí. Ukazuje se, že např. u taxikářů, kteří se musí naučit trasy jízd je hipokampus větší než u většiny lidí. Součástí hippokampu jsou místové buňky, a ty zajišťují prostorovou paměť.
  • Uchovávání informací, paměť deklarativní (dlouhodobá), díky níž si můžeme vybavovat pojmy, vzorce, zeměpisná data, a epizodická, tj. pro určité události. Dochází v něm ke shromažďování a uchovávání informací, podílí se i na procesu podmiňování, tj. asociačním učení
  • Regulaci emocí, zvládání stresu, emocionální paměť
  • Regulace reakci na vjemy, např. moduluje úlekovou reakci. U poškození hippokampu dochází k vyšší reakci na nečekaný silný zvuk

Hipokampus je funkčně zapojen do mnoha okruhů, nejznámější je Papezův okruh. Tento okruh propojuje hipokampus s hypotalem, talamem a cingulárními korovými oblastmi a řídí emoce a emocionální chování.Dalším významným okruhem je Andersenův okruh

Produkce neurotransmiterů:

V hipokampu vznikají hlavně glutamáty a kyselina gamaamino máselná, kterou známe pod označením GABA.

Poškození:

S poškozením hipokampu se setkáváme již v časných stadiích Alzheimerovy nemoci, ten je vyvolán ukládáním beta amyloidu.

Při poškození hipokampu dochází k narušení orientace, poškození paměti i schopnosti ukládat nové informace.

Dochází také k narušení imaginace, tj. schopnosti představit si, jak se bude situace vyvíjet. U tohoto procesu vycházíme z vlastních zkušeností, paměti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here