Domů Nemoci Anatomie člověka Hlezenní kloub, articulatio talocruralis, kotník, horní zánartní kloub

Hlezenní kloub, articulatio talocruralis, kotník, horní zánartní kloub

Hlezenní kloub se lidově označuje jako kotník. Tvoří tedy přechod mezi dolní končetinou a nohou. Jedná se o kloub jednoosý, kladkový.

V kloubu se spojuje několik kostí:

  • Talus – kost hlezenní (kloubní hlavice)
  • Tibie – kost holenní (vnitřní kotník)
  • Fibula – kost lýtková (vnější kotník)

Vazy hlezenního kloubu:

Vzhledem ke své stavbě má hlezenní kloub sklony k nestabilitě. Musí být tedy dostatečně zpevněn vazivovým aparátem – kloubním pouzdrem a vazy. Kloub je v kloubním pouzdru, ale postranní části kloubu nejsou pouzdrem plně kryté. Důležité zpevnění hlezenního kloubu je v oblasti kotníků, další vazy jsou i vepředu a vzadu.

  • Na vnitřní straně kloubu se nachází ligamentum collaterale mediale (ligamentum deltoideum) má 3 části dle pozice v kloubu, tj. část tibiotalaris anterior a posterior (přední a zadní spojení kost lýtkové a kosti hlezenní), část tibionavicularis (vazivové spoj mezi kostí lýtkovou a kostí člunkovou) a část tibiocalcanearis (vaz mezi kostí lýtkovou a .kostí patní)
  • Na vnější straně je kloubní pouzdro zesíleno ligamentem collaterale laterale, a to má 2 části, tj. ligamentum talofibulare (spojení talu s fibulou), ligamentum calcaneofibulare (přemostění kosti patní a kosti lýtkové).

Cévní zásobení a inervace:

Oblast hlezenního kloubu je zásobena krví pocházející z tepen vystupujících z přední tibiální tepny (arteria malleolaris anterior medialis, arteria malleolaris anterior lateralis). Na prokrvení se podílí také větve zadní tibiální arterie.

Oblast kloubu je inervovánanervus fibularis profundus et superficialis (hluboký a povrchový nerv lýtkový), nervus tibialis (nerv bércový).

Pohyby v hlezenním kloubu:

Pohyby v hlezenním kloubu nejsou takového rozsahu jako např. v kloubu kolenním či ramenním. To je dáno vazy, které omezují pohyb ve prospěch stability kloubu.

Základními pohyby jsou:

  • Plantární flexe – přitažení špičky k tělu, rozsah pohybu 30 až 50 stupňů
  • Dorzální flexe – natažení špičky, rozsah pohybu 20 až 30 stupňů
  • Inverze – ploska nohy se stáčí dovnitř
  • Everze – ploska nohy se stáčí ven

Patologie hlezenního kloubu:

Hlezenní kloub je často postižen zraněním. Ta mohou být různě vážná. Nejčastěji se jedná o podvrtnutí kotníku, které může být spojené s natažením, popř. natržením a prasknutím vazů. To provází bolest a nestabilita v kloubu.

Dalším typem zranění je zlomenina. Láme se vnitřní nebo vnější kotník. Nejčastěji dochází k ulomení výběžků kosti lýtkové nebo holenní. Někdy stačí zlomeninu zafixovat sádrou, pokud je to zlomenina stabilní a není více úlomků. Není však výjimkou, že se musí zlomenina řešit chirurgicky, tj. operačně. Chirurgové zlomeninu fixují dlahami, šrouby atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here