Domů Nemoci Imunitní systém Hodgkinova nemoc

Hodgkinova nemoc

Hodgkinova nemoc neboli rakovina mízných uzlin (též Hodgkinův lymfom) pojmenovaná po anglickém lékaři Thomasi Hodgkinovi, je nádorovité onemocnění mízních uzlin, které nejčastěji postihuje dospělé pacienty ve věku kolem 30 let a seniory po 60. roce věku. Nevyhýbá se ani dětským pacientům. Hodgkinova nemoc zasahuje nejen lymfatické uzliny, může se šířit i do vnitřních orgánů. Současná medicína naštěstí toto onemocnění již dokáže léčit.

Vzácné onemocnění imunitního systému

Rakovina mízních uzlin je poměrně vzácné onemocnění imunitního systému, které představuje přibližně 1% všech

Hodgkinova nemoc
Hodgkinova nemoc

nádorovitých onemocnění. Přesné příčiny vzniku onemocnění nejsou známy, poměrně početná skupina vědců však zdůrazňuje souvislost s lymfatickým systémem. Statisticky postihuje Hodgkinova nemoc častěji muže. Nejvíce rizikové skupiny pak představují dvě skupiny pacientů, a to muži kolem 30. roku a muži po 60. roce věku.      

Příznaky onemocnění

U pacienta dochází ke zvětšení lymfatických neboli mízních uzlin, nejčastěji uzlin v oblasti krku (právě nebolestivé zvětšení uzlin na krku patří mezi první příznaky onemocnění), hrudníku, aorty a podpaží. Z mízních uzlin se pak nemoc může dále šířit do kostní dřeně a vnitřních orgánů, jako jsou například játra. Pokud dojde ke zvětšení uzlin v okolí plic, trápí pacienty také dýchací obtíže, především dušnost a kašel. V případě zvětšení uzlin v oblasti dutiny břišní se pak objevují trávicí obtíže. Dalšími příznaky jsou tělesná teplota kolem 38 stupňů Celsia, únava, zvýšené pocení během spánku, ztráta chuti k jídlu a ubývání na váze. Bolesti pociťují pacienti spíše vzácně. Často je však provází svědění kůže.

Diagnostika

Hodgkinova nemoc je diagnostikována na základě mikroskopického vyšetření vzorku mízní uzliny. Odběr vzorku se provádí obvykle v lokální anestezii. Typickým nálezem pro rakovinu mízních uzlin je zvýšená sedimentace, anémie a především změněné lymfocyty (označované podle svých objevitelů jako Reed-Stenbergovy lymfocyty). Na základě  zastoupení buněk v mízní uzlině se pak rozlišuje několik podtypů onemocnění, přičemž v rámci základního dělení rozlišujeme nodulární Hodgkinův lymfom (Reed-Stenbergovy lymfocyty nejsou u tohoto podtypu přítomny a je zde vysoká šance na úspěšné vyléčení), klasický Hodgkinův lymfom a jejich smíšené formy.

Čtyři stadia onemocnění

Dle závažnosti pak rozlišujeme u Hodgkinova lymfomu celkem čtyři stadia, a to počáteční neboli časné, mírně pokročilé, pokročilé a značně pokročilé. V počátečním stadiu, kdy je postižena pouze jedna skupina mízních uzlin, je prognóza na uzdravení nejvyšší. V mírně pokročilém stadiu je již postiženo více skupin mízních uzlin, pouze ale na jedné straně směrem od bránice. U pokročilého stadia pak dochází k postižení mízních uzlin nad i pod bránicí. Pro značně pokročilé stadium je pak charakteristické postižení nejen mízních uzlin, ale také orgánů, které nejsou součástí lymfatického systému – především plic, jater, kostí a střev.

Léčba

Rakovina mízních uzlin se léčí kombinací chemoterapie zaměřené na ničení nádorovitých buněk a radioterapie. Bohužel tato forma léčby, která je v současnou jedinou účinnou metodou, má celou řadu velice nepříznivých vedlejších účinků. Mezi nejzávažnější z nich patří, že několik let po absolvování léčby mohou v těle pacientů vzniknout druhotné maligní nádory. Důležitou součástí léčby je také posilování imunitního systému, což se řeší podáváním zvýšených dávek vitamínů, antioxidantů a minerálních látek. Úspěšnost léčby se v případě včasného odhalení nemoci pohybuje v rozmezí od 50 do 90%.

Prevence

Vzhledem k tomu, že příčiny onemocnění nejsou přesně známy, neexistuje ani účinná prevence. Obecná prevence pak spočívá v dodržování zdravého životního stylu a podpoře správného fungování lymfatického systému. Rakovinou mízních uzlin jsou totiž více ohroženi lidé trpící nedostatečnou funkcí lymfatického systému a sníženou imunitou. (Tyto dva faktory lze tedy považovat za rizikové, nikoli však za příčinu.) Pacientům s nedostatečnou funkcí lymfatického systému se doporučují lymfatické masáže, které přispívají k jeho správné funkci.

Foto: Freeimages.com  

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here