Domů Nemoci Nervová soustava Hydroyringomyelie

Hydroyringomyelie

Hydroyringomyelie je onemocnění míchy. Nejčastěji postihuje krční míchu. Jedná se o podélné dutiny v míše. Tato může postupem času růst. 

Mícha:

Mícha se nachází v páteřním kanále. Na na horizontálním průřezu je oválná. V přední části je ve střední čáře zářez (fissura mediana anterior), na opačné straně, tj.  vzadu ve střední čáře mělčí žlábek ( sulcus medianus posterior). Uprostřed míchy se nachází centrální míšní kanálek (canalis centralis medullae spinalis). Tento prostor je vyplněný mozkomíšním mokem. Začátek tohoto kanálek je pod čtvrtou mozkovou komorou. 

Syringomyelie/hydrosyringomyelie:

Rozlišují se dva typy, a to: 

 • komunikující syringomyelie, při které je dutina tvořena dilatací (rozšířením) centrálního míšního kanálu
 • nekomunikující syringomyelie, kdy cysty vznikají v míšní tkáni, nekomunikuje s míšním kanálem nebo subarachnoidálním prostorem
 • hydromyelie je specifická subkategorie syrinxů, kdy vzniká dutina v míšní tkáni, která komunikuje s centrálním míšním kanálem. Vnitřek je vyplněn ependymovými buňkami, které vytvářejí jednolitou výstelku, která dokáže produkovat mozkomíšní mok
 • hydrosyringomyelie se často používá jak v případě hydromyelie tak v případě všech cyst, ve kterých je kolekce tekutiny v míše bez ohledu na to, zda (ne)komunikuje s míšním kanálem 

Příčiny vzniku:

 • nádorová onemocnění míchy
 • poranění míchy
 • cévní malformace v oblasti míchy 
 • zákrok na páteři a míše
 • Chiariho malformace
 • meningitidy postihující i obaly míchy

Příznaky hydrosyringomyelie:

Příznaky hydrosyringomyelie se odvíjejí od umístění a velikosti cysty v míše. Cysta totiž utlačuje nervovou tkáň a vzniká mnoho neurologických potíží, např. 

 • parestezie, tj. poruchy citlivosti, brnění, pálení, píchání
 • bolesti zad
 • svalová atrofie z důvodu horší inervace svalů
 • ztráta reflexů, neboť je narušen přenos vzruchů z nervů na svaly
 • ztráta citlivosti, vnímání bolesti, teplot, úplné narušení senzitivních funkcí 
 • inkontinence 

Diagnostika hydrosyringomyelie:

Mezi základní vyšetřovací postupy, které mohou diagnostikovat hydrosyringomyelii patří magnetická rezonance a myelografie

Léčba hydrosyringomyelie:

Léčba hydrosyringomyelie závisí na jejím uložení, velikosti a problémech, které působí. Někdy je hydrosyringomyelie náhodný nález při vyšetřování jiných obtíží. Pokud je tedy malá a bezpříznaková, pacient se pouze sleduje. Pokud však roste a způsobuje obtíže, je nutné zasáhnout a provést dekompresi (uvolnění tlaku) nervové tkáně, aby nedocházelo k jejímu útlaku a poškození. Jednou z metod je např. přidání shuntu, který umožní odtok hromadícího se mozkomíšního moku v cystě. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here