Domů Nemoci Onemocnění trávicího ústrojí Hyperlipoproteinémie

Hyperlipoproteinémie

Hyperlipoproteinémie je stav, kdy jsou zvýšené hodnoty lipoproteinů v krvi.

Dle toho, které lipoproteiny jsou v krvi zvýšené, se také jednotlivé hyperlipopreinémie jmenuje.

Nejčastěji se používá klasifikace hyperlipoproteinémií dle Fredricksona, v dalším textu. Můžeme je dělit do dvou hlavních skupin, kdy jedna skupina je vrozená vada vedoucí k hyperliporoteinémii a druhá je získaná, tj. dojde ke zvýšení hodnot lipoproteinů na základě jiné poruchy, nemoci…

Hyperlipoproteinémie jsou spojené s vyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění (ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak…), u vrozených familiárních forem mohou lidé mít srdeční infarkt již kolem 30 let.

Lipoprotein:

Lipoprotein je také označován jako lipoproteinová částice, jejíž povrch je tvořený molekulami cholesterolu a fosfolipidy. Na povrch částice jsou orientovány hydrofilní konce (schopné vázat vodu/rozpouštět se v ní), zatímco hydrofobní („odpuzující“ vodu) jsou orientovány do nitra lipoproteinové částice. Mezi lipidy se také nacházejí bílkovinné molekuly ‒ apoproteiny. Mohou být vnořeny nebo vyčnívat nad povrch částice. Lipoproteinové částice se liší jednak zastoupením lipidů, a jednak také přítomností apoproteinů.

Apoproteiny:

Apoproteiny jsou bílkovinné molekuly nacházející se v lipidové částici. Rozdělujeme je apoproteiny A a B.

Apoproteiny A, apo A I, apo A II, apo B 100, apo B 48, apo E.

Dělení lipoproteinů:

Nejčastěji se lipoproteiny dělí do 5 skupin, a to dle denzity (hustoty), chemického složení atd.

 • Chylomikrony ‒ tukové částice, které se tvoří v buňkách střevní sliznice po vstřebání tuku z potravy
 • VLDL ‒ lipoproteiny o velmi nízké hustotě, jedná se o velkou částici, která vzniká v játrech a přenáší cholesterol a triglyceridy
 • LDL ‒ lipoproteiny s velmi nízkou hustotou ‒ vysoce rizikové částice, podporují vznik a progresi kardiovaskulárních nemocí, tj. je aterogenní, přenášejí cholesterol a „nechávají“ ho v cévách
 • HDL ‒ lipoproteiny o vysoké hustotě ‒ částice odvádějící cholesterol z periferie, tj. z cév, má ochranný efekt proti kardiovaskulárním onemocněním
 • IDL ‒ lipoproteiny se střední hustotou, vznikají z VLDL částic a jsou dále transformovány do LDL

Hyperlipoproteinémie

Dědičné

Jsou dány vadou receptorů pro lipoproteiny, defekty enzymů, které rozkládají, syntetizují lipidy, defekty apoproteinů

Mezi primární hyperlipoproteinémie patří:

 • Familiární hypercholesterolémie
 • Familiární defekt apoproteinu B 100
 • Defekt proprotein konvertázy subtilisin kexin 9, PCSK 9
 • Polygenní hypercholesterolémie
 • Familiární hyperlipoproteinémie typu I, V
 • Familiární hypertriglyceridémie
 • atd.

Získané

Setkáváme se s nimi např. u

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here