Domů Nemoci Onemocnění srdce Hypertenze

Hypertenze

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak patří mezi nejčastější civilizační choroby. Postihuje více než jednu třetinu světové populace. Jaké jsou příznaky hypertenze?  Jaká rizika jsou s ní spojena? A jak se tento zdravotní problém léčí?

Hypertenze
Hypertenze

Vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze je v populaci velmi rozšířené onemocnění kardiovaskulárního systému. Zajímavé je, že o čím vyspělejší společnost se jedná, tím více pacientů jí trpí. Hypertenze je medicínský termín pro vysoký krevní tlak. Jako vysoký krevní tlak jsou označovány hodnoty, při kterých je naměřen 140 a více milimetrů rtuťového sloupce systolického tlaku a 90 a více milimetrů tlaku diastolického. (Hodnoty se udávají 14o/90.) Dlouhodobě vysoký krevní tlak může být pro zdraví pacienta nebezpečný.

Příznaky arteriální hypertenze

Hypertenze může být po velmi dlouhé období naprosto bezpříznaková. V tom spočívá její zrádnost, neboť člověka může skolit infarkt, aniž by věděl o tom, že měl dlouhodobě vysoký tlak. U mnoha pacientů je tak vysoký TK diagnostikován právě až v případě, že dojde ke zdravotním komplikacím závažného charakteru. (Aby se tomu předešlo, měli by pacienti alespoň jednou ročně docházet ke svému praktickému lékaři na preventivní prohlídky.)

Mezi typické příznaky vysokého krevního tlaku patří: bolesti hlavy, poruchy spánku, bolesti na hrudi. Později se mohou projevovat následky poškození životně důležitých orgánů, zejména srdce nebo ledvin.

Pokud u pacienta nastane akutní hypertenzní krize, lze u něho pozorovat náhlou nevolnost, slabost, problémy se zrakem a bolest na hrudi spojenou s dušností.

Příčiny a rizikové faktory

Hypertenze může být buď primární (zde se zpravidla jedná o souhru rizikových faktorů, jako jsou genetické predispozice, dlouhodobý stres, ale také obezita, kouření a nadměrné solení či konzumace alkoholu), nebo sekundární. V tomto případě je vysoký krevní tlak způsoben nějakým jiným (primárním) onemocněním. Jako příklad uveďme onemocnění štítné žlázy nebo podvěsku mozkového. Vysokým krevním tlakem mohou trpět také ženy v těhotenství, po porodu se jim tlak opět normalizuje. Protože je vysoký krevní tlak jedním z příznaků preeklampsie, tak se těhotným ženám v rámci těhotenské poradny kontrolně měří a zaznamenává do těhotenské průkazky.

Možnosti léčby

Léčba závisí na příčině. Pokud je příčinou vysokého krevního tlaku jiné onemocnění, léčí se onemocnění samotné. V případě primární hypertenze je věnována pozornost rizikovým faktorům. Základem léčby jsou nefarmakologická opatření, jako je snížení hmotnosti v případě obezity, omezení kouření a pití alkoholu, změna jídelníčku a celková úprava životosprávy.

U pacientů, kde hodnoty systolického tlaku převyšují 180 či diastolickým nad 100 mm Hg, se přistupuje k medikaci. Podávají se léky na snížení krevního tlaku, medicínsky antihyperzitiva. Antihyperzitiv existuje celá škála, mezi nejznámější patří diuretika a betablokátory a alfablokátory.

V případě akutní hypertenzní krize je nutné neprodleně přivolat rychlou lékařskou pomoc! Jedná se totiž o stav, který vážně ohrožuje pacienta na životě, a který vyžaduje hospitalizaci v nemocnici na jednotce intenzivní péče (JIP).

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here