Domů Nemoci Příznaky Hypestezie

Hypestezie

Pod poněkud nic neříkajícím termínem hypestézie se skrývá označení pro snížení citlivosti těla. Přesněji, se jedná o snížení citlivosti na bolest, teplo, chlad, vibraci i taktilní čití. Může jít o kombinaci, ale i o zhoršení pouze jedné oblasti ze všech. Postihnout rovněž může pouze malý okrsek kůže, ale klidně i celé tělo. Nejčastější příčinou je léze v průběhu senzitivních drah od periferního nervu až po mozkovou kůru.

Hypestezie je jedním z příznaků, který se objevuje u různých zdravotních problémů. Typickým příznakem je kupříkladu u mozkové mrtvice, kdy se objevuje rovněž i paréza a plegie, tedy ochrnutí, obrna a může dojít i k úplné ztrátě hybnosti.

Prognóza na nápravu

Naděje na nápravu je úzce spjata s mírou poškození mozku, prodlevou léčby (dobou, kdy událost vznikla a kdy byla ustanovena léčba). V mnohých případech však naštěstí u hypestézií vzniklých u mozkové mrtvice dojde k vyléčení. Nutno však vzít do úvahy i tu skutečnost, že až 20% lidí umírá během prvního měsíce od příhody. Nakonec se tak zcela uzdraví zhruba 40% nemocných. I to je však vysoké číslo.

Další příčiny hypestézie

Kromě mrtvice se hypestézie může objevit i u anestézie, malomocenství, roztroušené sklerózy a popálenin. Někdy se objevuje v případech apendicitidy u dětí. Pokud hypestézie probíhá v oblasti okolo nohou, prstů a pupku, může být její příčinou vzniku beriberi, čili nedostatek thiaminu. Jde i o jeden z příznaků dekompresní nemoci, kdy se objevuje spolu s bolestí kloubů, vyrážkou a generalizovanou únavou. Objevit se může i se vznikem nádoru.

Poškození nervu

K poškození přitom nemusí dojít na úrovni míchy a mozku, ale rovnou v samotném nervu, kdy jsou porušeny různé úrovně nervu. Při postižení vícero nervů vzniká pocit tzv. rukavice nebo punčochy. Lidi pak necítí pantofli na noze. Jde o příklad, který se objevuje třeba u cukrovky.

Přechodná porucha čití

Někdy je tato porucha čití pouze přechodnou záležitostí, jindy se pro změnu může stát o progradující onemocnění. Stav může nakonec vyústit v poruchu hybnosti.Situací se zabývají neurologové. Pakliže vás trápí déle trvající mravenčení, změněné vnímání bolesti, tepla i chladu, navštivte svého lékaře, který vás zřejmě odešle k dalšímu vyšetření k neurologovi.

Polyneuropatie

Polyneuropatie trápí až 50% cukrovkářů, tedy asi 500 000 lidí v České republice. Kromě toho je nutno počítat i s polyneuropatií neznámé etiologie, což představuje dalších 100 000 nemocných. Zapomenout nesmíme ani na nemocné s polyneuropatií vzniklou z alkoholismu, borelióze, neoplazmatickou polyneuropatii, polyneuropatii vzniklou jako následek chemoterapie, renální insuficience, aterosklerózy anebo poruchy jater. Jedním z dominantních projevů onemocnění je změna čití, tedy různé mravenčení, brnění, pálení, bolestivost, snížení citlivosti až vymizení citlivosti, stažení svalů, křeče, ochrnutí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here