Domů Nemoci Ostatní Hypoxie

Hypoxie

Termínem hypoxie označujeme obecně stav nedostatečného zásobení tělních tkání kyslíkem. Nedostatek kyslíku v lidském organismu následně vede k selhávání základních metabolických funkcí. Hypoxii dělíme na několik typů v závislosti na tom, která složka podílející se na přenosu kyslíku k tkáním je poškozena či vyřazena ze své funkce. Hypoxie je také velkým strašákem na porodních sálech, neboť během porodu může dojít až k akutnímu dušení plodu, které může mít i vážné neurologické následky.

Rozlišujeme 4 základní typy hypoxie:

Hypoxická hypoxie

Hypoxická hypoxie je způsobena poklesem parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi. Příčinou tohoto stavu je porucha přenosu kyslíku mezi krví a plícemi, což se děje buď při postižení dýchacích cest (např. při pneumothoraxu, astmatu, plicním emfyzému), nebo při vdechování vzduchu s nízkým obsahem kyslíku – při pobytu ve vysokých nadmořských výškách. Běžně je z tohoto hlediska lidský organismus schopen tolerovat výšky do 4000 m n. m., výše již dochází k rozvoji hypoxie a nad 6000 m n. m. již člověk upadá do bezvědomí. Další příčinou hypoxické hypoxie mohou být tzv. arteriovenózní zkraty, které způsobují mísení okysličené (arteriální) a odkysličené (venózní) krve, v které tak dochází k poklesu potřebné koncentrace kyslíku přenášeného k tkáním.

Anemická hypoxie

U tohoto typu hypoxie jsou na vině červené krvinky, což je složka krve zodpovědná za přenos kyslíku k tkáním. Příčinou může být anémie, tedy pokles počtu červených krvinek např. při ztrátách krve, jejich snížené tvorbě či naopak zvýšeném rozpadu. Jindy bývá způsobena neschopností červených krvinek dostatečně vázat kyslík, k čemuž typicky dochází při otravě oxidem uhelnatým (CO). Tento plyn se váže k hemoglobinu (konkrétní transportní látka pro přenos kyslíku) asi 10x snadněji než kyslík, čímž znemožňuje jeho navázání na hemoglobin a následný transport k tkáním. Otrava tímto plynem je velice nebezpečná, protože postižený nemá šanci rozpoznat, že místo kyslíku vdechuje oxid uhelnatý – plyn nemá žádný zápach ani chuť, ani nezpůsobuje změnu parciálních tlaků ve vzduchu, která by aktivovala příslušné receptory signalizující nedostatek kyslíku.

Cirkulační hypoxie

Příčinou cirkulační hypoxie je porucha samotného krevního oběhu – tedy krev není v dostatečném množství dopravována k tkáním. Porucha cirkulace krve může být způsobena šokem (pozor – nejedná se o psychický šok!), uzávěrem přívodných tepen s ischemií tkání, tvorbou aterosklerotických plátů s následnou embolizací, či samotným srdečním selháním, kdy srdce není schopno do krevního oběhu pumpovat dostatek krve.

Histotoxická hypoxie

Histotoxická hypoxie vzniká při neschopnosti buněk tkání kyslík vstřebat a zužitkovat, a tak se dostává i do žilní (fyziologicky odkysličené) krve, což způsobuje narůžovění kůže. K indispozici buněk tkání ke zpracování kyslíku dochází při otravě alkoholem, drogami, kyanidem a dalšími jedy.

Reakce organismu na hypoxii

Jako první je při hypoxii postižena centrální nervová soustava, neboť mozek je k nedostatku kyslíku nejcitlivějším orgánem. Dostavují se poruchy koncentrace, myšlení, krátkodobé paměti, úsudku a zpracování vjemů (např. porucha zraku). Při pokračující hypoxii vzniká až bezvědomí. Dále dochází k prohloubení a zrychlení dýchání a ke zvýšení srdeční akce. Pokud hypoxie přetrvává, dochází k promodrání sliznic a kůže (cyanóze).

Hypoxie u novorozence

Hypoxie nebo až asfyxie (= dušení) plodu bývá velice obávanou porodní komplikací. Podle časového vztahu k porodu ji dělíme na předporodní, hypoxii vzniklou během porodu a poporodní. Jedná se o hypoxicko-ishcemické poškození plodu, jehož závažnost následků záleží na rychlosti obnovy dodávky kyslíku. Příčinou chronické hypoxie plodu bývá špatná funkce placenty, nedostatečné množství plodové vody či celkový zdravotní stav matky – např. anémie, hypertenze (vysoký krevní tlak), plicní či srdeční onemocnění matky. Akutně vzniká hypoxie nejčastěji v důsledku pupečních komplikací – „zaškrcením“ plodu při jeho špatné poloze během porodní doby. Resuscitace musí být urychlená a u většiny novorozenců bývá úspěšná bez následků. V opačném případě může mít hypoxie plodu při porodu těžké neurologické následky, neboť při nedostatku kyslíku dochází k největšímu poškození centrální nervové soustavy.

Zdroj obrázku:

hor

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here