Domů Nemoci Vyšetření, operace IgA protilátky

IgA protilátky

IgA neboli imunoglobulin A je jedním typem protilátek. Protilátky jsou substance bílkovinné povahy, které jsou tvořené B lymfocyty v malém množství a ve velkém množství plazmatickými buňkami, které se tvoří z B lymfocytů po jejich aktivaci. IgA protilátky se nazývají také slizniční. To proto, že se nacházejí hlavně ve sliznici, méně kolují v krevním oběhu na rozdíl např. od IgG  a IgM protilátek. Koncentrace IgA v krvi je cca 1,5 g/litr.

Struktura IgA protilátek:

Protilátky třídy IgA jsou podobné protilátkám ze třídy IgG. To znamená, že jsou tvořené ze dvou těžkých a dvou lehkých řetězců. Mohou se vyskytovat jako monomery, ale častěji jako dimery, tj. dojde ke spojení dvou molekul IgA pomocí J řetězce.

Lokalizace a sekrece IgA:

IgA mají dvě podtřídy IgA1 a IgA2. Mohou tvořit monomery, 1 molekula, nebo dimery (2 spojené molekuly). Dimerická forma se také nazývá sekreční. Nachází se ve střevním lumen, ve slinách, slzách, mateřském mléce atd. V případě sliznice střeva se IgA dostává z podslizniční vrstvy, kde jsou buňky, které ho produkují, na sliznici tak, že je přenesen skrz střevní buňku. IgA je navázán na specifický receptor a přepraven ke konci buňky směřující do lumen střeva.

Funkce IgA protilátek:

IgA protilátky mají v organismu několik funkcí. Mezi ty hlavní patří blokování adhezních molekul na buňkách sliznice, patogen se tak nemůže na sliznici uchytit. IgA se váže také na bakteriální antigeny, čímž je označí, tj. opsonizuje a usnadní/urychlí odstranění antigenu pomocí fagocytů, tj. imunitních buněk pohlcujících antigeny, různé částice, bakterie atd. Jsou to hlavně makrofágy a dendritické buňky. Může bakterie také znehybnit, když dojde k přemosťování a vytváří se komplexy, které jsou peristaltikou odstraňovány z těla.

IgA neaktivuje komplementový systém, nevyvolává tedy aktivně zánět.

Patologické stavy týkající se IgA:

S IgA se pojí více patologií, nejčastěji jsou to:

  • Deficit (nedostatek) IgA: jedná se o vrozený nebo získaný imunodeficit, který vede k častější nemocnosti.
  • IgA nefropatie: dochází k vytváření IgA depozit v ledvinách a poškozují je
  • Celiakie je také spojená s produkcí IgA protilátek proti endomysiu atd.
  • Henoch-Schöleinova purpura je provázená tvorbou depozit z IgA a komplementu C3

Vyšetření IgA:

Hodnoty IgA se vyšetřují z krve, která se odebírá standardně z loketní jamky. Mohou se vyšetřovat celkové hladiny IgA, ale také specifické IgA, tj. takové protilátky, které jsou namířené proti určité struktuře, např. autoprotilátky či protilátky proti patogenům, např. chlamydiím atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here