Domů Nemoci Imunitní systém Imunologická léčba rakoviny, biologická léčba nádorů, imunoterapie

Imunologická léčba rakoviny, biologická léčba nádorů, imunoterapie

Počty lidí, kteří onemocní rakovinou se stále zvyšují. Léčba v podobě chemoterapie, radioterapie a chirurgického zákroku nemusí vždy pomoci, navíc je velmi náročná a mnoha vedlejšími účinky. Je tedy snaha najít léčbu vysoce účinnou a co nejméně zatěžující. Byla tedy vyvinuta biologická léčba, pod kterou také patří imunoterapie nádorových onemocnění, tj. imunologická léčba rakoviny.

Imunitní systém je schopen ničit nádorové buňky. Ty však mají mechanismy, kterými imunitním buňkám unikají, doslova se před nimi skryjí (sníží výskyt různých typů molekul, dle kterých je imunitní systém pozná, na svém povrchu), utlumí imunitní systém (produkují různé působky či na svém povrchu nesou molekuly, které se váží na receptor na imunitní buňce, ta je poté „deaktivována“, již není schopná rakovinnou buňku zničit) atd.

Díky imunoterapii je možné posílit protinádorovou imunitu, díky čemuž dochází ke zpomalení růstu nádoru, popř. i jeho zmenšení a vyléčení.

Druhy imunoterapie:

Dále zmíníme ty nejznámější typy imunoterapie.Ty se stále rozšiřují a přibývají nové možnosti ovlivnění imunitního systému, aby bojoval proti nádorům.

  • Imunomodulační cytokiny – imunitní buňky jsou aktivovány a jejich funkce posíleny v přítomnosti cytokinů, což jsou látky produkované nejčastěji imunitními buňkami, ale i jinými tělními buňkami. Díky aplikaci vybraných cytokinů pacientům se posílí protinádorové funkce bílých krvinek. Jedná se např. o interferony, interleukiny…
  • Monoklonální protilátky – jedná se o imunoglobuliny, které se např. váží na povrchovou bílkovinu nádorových buněk (tu nesou právě jen nádorové buňky), tím nádorovou buňku „označí“ pro bílé krvinky, které ji pak snáze najdou a zničí. Monoklonální protilátky se také mohou navázat na receptory bílých krvinek a nedovalí tak vazbu jiných bílkovin, které by aktivitu imunitní buňky utlumily.
  • Dendritické buňky – tyto buňky jsou velmi důležité v tom, že zpracovávají molekuly např. nádorových buněk a vystaví je na svém povrchu pro rozpoznání T lymfocyty, které také aktivují, a tím i protinádorovou imunitu. Takto připravené buňky, které na svém povrchu nesou znaky nádorové buňky, jsou podány pacientovi, v krvi hned předávají potřebný aktivační signál T lymfocytům, které se obrací proti nádorových buňkám.
  • T lymfocytární terapie – T lymfocyty mají receptory schopné rozpoznat a vázat nádorové antigeny, což je aktivuje a ony pak zabijí nádorovou buňku. Je možné vytvořit velké množství T lymfocytů, které na svém povrchu nesou receptory právě pro nádorové antigeny. Ty jsou podány pacientovi, což vede k tomu, že naleznou nádorové buňky a ihned na ně zaútočí.

Nežádoucí účinky:

Tradiční nádorová terapie má nežádoucí účinky, ty však má také imunoterapie. Mohou se objevit alergické reakce, příznaky podobné chřipce, třesavky, horečky, dušnost, bolesti kloubů, únava, průjmy, otoky…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here