Domů Nemoci Léky Injekce na ředění krve

Injekce na ředění krve

Injekce na ředění krve patří do skupiny léku proti srážlivosti krve. Jde o významnou skupinu léků, která má aktuálně velmi rozsáhlé využití.

Jak funguje srážení krve

Abyste lépe pochopili, srážení krve funguje ve třech úrovních. Nejprve se na zástavě podílí cévy, které se při poranění stáhnou, což usnadní celý proces srážení krve. Pak přijdou na řadu krevní destičky, které složitými mechanismy vytvoří krevní zátku, která ucpe trhlinu v cévě  nakonec tu jsou tzv. koagulační faktory, což jsou speciální bílkoviny, které vytváří pevnou síť, která zátku stabilizuje. Tento proces je zcela přirozeně regulován protichůdnými mechanismy, které tělo chrání před přehnanou srážlivostí. Jenže, když něco nefunguje a krev se sráží až přespříliš, může dojít ke komplikovaným zdravotním problémům. V té chvíli pak přichází na řadu protisrážlivé léky, jehož stěžejní součástí jsou injekce na ředění krve.

Heparin

Heparin je starším makromolekulárním lékem na ředění krve, který má pouze injekční formu. Aplikuje se buď přímo do žíly (dávkuje se dávkovací pumpou) anebo do podkoží. Blokuje koagulační kaskádu. Aplikuje se v rámci léčby akutních stavů. Pomáhá řešit infarkt myokardu, plicní embolii. Vymizí do několika hodin po aplikaci. Jeho účinek je možno kdykoliv zvrátit podáním protilátky zvané protaminu. Stav srážlivosti kontrolujte pomocí testu APTT. Optimální hodnota tohoto odběru se pohybuje mezi 2-3.

Nízkomolekulární hepariny

Tento typ injekcí na ředění krve patří k modernímu léčení. Tlumí jeden z koagulačních faktorů, čímž narušují koagulační kaskádu. Podávají se jen v malých dávkách ve formě podkožních injekcí, které se aplikují do břicha. Zcela obvykle vytváří modřiny. Riziko předávkování je tu minimální. Obvykle se aplikují pouze jednou nebo dvakrát za den (obvykle v rozmezí 12 hodin). Pokud byste však potřebovali zasáhnout, nemá svou protilátku. Srážlivost se v tomto případě sleduje u hodnot anti-Xa.

Trombolytika – Fibrilytika – Antitrombika

Jde o léky, které slouží k rozpouštění již vytvořených trombů. Jsou funkčním protikladem celého koagulačního systému. Aplikují se nitrožilně. Jejich účinek je rychlý a efektivní. Přímo v místě dokáží rozpustit vzniklou sraženinu. Užívá se u plicních embolií, mozkové mrtvice. Její aplikace se musí dobře zvážit, aby se srážení krve neutlumilo až přespříliš, pak by nemocný mohl být ohrožený nebezpečným krvácením, které by nemocného mohlo ohrozit nebo ho dokonce usmrtit.

Dejte si pozor, abyste léky nekombinovali

S dalšími léky na ředění krve v tabletkové formě, acylpyrin, dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel, dextran, ibuprofen, diklofenak, prednisol, dexametazon nebo jiné léky na astma, revmatoidní artritidu, diuretika (může zvýšit hladinu draslíku v krvi).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here