Domů Zajímavosti Jak se bezpečně chovat při bouřce

Jak se bezpečně chovat při bouřce

Letní dusné období je pro výskyt bouřek v našich zeměpisných šířkách příznačný. Blesk je elektrický výboj vznikající jako zkrat mezi mrakem na nebi a zemí. Výboj dosahuje síly desetitisíc ampér a teploty tisíce stupňů, může proto způsobit požár, poničit majetek a ohrozit i to nejcennější – lidský život. Přestože každý z nás základní pravidla toho, jak se rozumně chovat při bouřce, zajisté slyšel, každý rok se najde někdo, kdo tyto zásady poruší. Proto není od věci si je opět připomenout.

Pohyb ve volné přírodě

Pokud vás bouřka zasáhla venku v přírodě, je důležité se co nejrychleji schovat na dostatečně bezpečném místě. Pamatujte, že blesk si pro svůj úder volí nejkratší a nejvodivější cestu do země; každé malé dítě proto ví, že ukrývat se při bouřce pod vysokými, osaměle stojícími stromy, v blízkosti stožárů, pouličního osvětlení či jiných železných konstrukcí, jakými je třeba i elektrické vedení, je vysoce nebezpečné. Vůbec největší nebezpečí pak člověku hrozí, vyskytuje-li se na otevřeném a vyvýšeném prostranství (např. holé pláně, horské hřebeny), kde blesk nemá příliš možností, kudy do země sjet. Terčem pozornosti se můžete stát především, jestliže u sebe máte nebo přenášíte jakékoli kovové předměty (deštníky, golfové hole, stativy od fotoaparátů atd.) Ve městě nebo v obydlených oblastech je nejjednodušší odebrat se do blízké budovy opatřené hromosvodem. Rozumné naopak není schovávat se ve zchátralých staveních, pod skalními převisy či v jeskyních – nebezpečí při zásahu bleskem spočívá v narušení statiky těchto objektů, které se vám tak mohou zřítit na hlavu. Jak se tedy zachovat nejbezpečněji? Na holých pláních a kopcích zásadně nepokračujte v chůzi, dřepněte si (nejlépe na špičky, aby byl co nejmenší kontakt se zemí), nohy a ruce držte u těla, nesedejte si ani nelehejte na zem a neshlukujte se do skupin, pokud je s vámi někdo další. Bezpečné úkryty v přírodě jsou v nízkém stromovém porostu (např. lesní školky, husté háje), v údolích, příkopech atd. Za bouřky nikdy neběhejte a nejezděte na otevřených vozidlech, jako jsou bicykly, motorky, traktory apod. Pokud v přírodě stanujete, nestavte stan na vyvýšených místech, na okraji lesa, pod vysokými a osaměle stojícími stromy a v blízkosti stožárů a kovových konstrukcí. Při bouřce si sedněte na silnou izolační vrstvu na suché místo (např. matrace, karimatky) a nedotýkejte se stěn stanu, případně jeho železné konstrukce.

V autě jste v bezpečí

Automobil s uzavřenou plechovou karosérií je při bouřce poměrně bezpečným místem, neboť funguje jako tzv. Faradayova klec – proud se drží na obvodu vodivé konstrukce a uvnitř nevzniká elektromagnetické pole. Jediným nebezpečím je, že vůz může po zásahu bleskem začít hořet, není proto na škodu mít v autě připravený malý hasící přístroj. Pokud to stihnete, odstraňte všechny externí antény (např. od rádia) a okénka a dveře nechte zavřená. V bezpečí však budete jedině tehdy, jestliže se vyvarujete jakéhokoli kontaktu s vnějšími částmi automobilu, včetně skel, a všech kovových příslušenství, jako jsou pedály, volant, rádio, řadící páka atd. Z výše napsaného jasně plyne, že otevřený kabriolet vás uchrání jen těžko.

Koupání zakázáno

Voda je silným elektrickým vodičem a proto se v okamžiku, kdy dojde k tak silnému výboji jako je blesk, může snadno stát životu nebezpečnou. Během bouřky jsou proto absolutně zakázány jakékoli vodní hrátky od koupání před windsurfing až po plavbu loďkou. Bezpečné není ani pohybovat se v blízkosti zdánlivě neškodných potoků či menších vodních toků, ale ani na silně podmáčeném půdním podloží.

Kde se schovat v domě

Pokud jste během bouřky v budově opatřené udržovaným a revidovaným hromosvodem (poškozený hromosvod je nebezpečnější než žádný!), není prakticky důvod se čehokoli bát. Pokud máte přeci jen obavy, nebo jestliže se nacházíte v budově bez hromosvodu, zdržujte se v přízemí na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od elektrospotřebičů, kamen a radiátorů, zásuvek, telefonu a vodovodu. Pokud možno omezte přímý kontakt s vodou (sprchování, mytí nádobí). Abyste uchránili sebe i domácnost nezapomeňte ze sítě odpojit televizor, počítače a další elektrospotřebiče. Řešením pro ochranu domácnosti může být i zavedení tzv. přepětové ochrany.

Při bouřce je důležité také pamatovat na další možná nebezpečí, jakým jsou zejména silné poryvy větru a přívalové deště. Nebezpečné může být za bouřky i telefonování mobilním telefonem, dlouhé hovory s příbuznými a kamarády proto raději nechte na později.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here