Domů První pomoc Jak zastavit tepenné krvácení?

Jak zastavit tepenné krvácení?

První pomocKaždý z nás se může dostat o situace, kdy bude potřeba pomoci zraněnému člověku. Rychlá a včasná první pomoc mohou zraněnému zachránit život, což platí zejména v případě, kdy by poraněný mohl zemřít dříve než dorazí lékařská pomoc. Proto by každý člověk měl vědět jak zastavit tepenné či žilní krvácení.

Nejdůležitější je jednat s rozvahou a v klidu. Vím, že to není lehké a že pohled na těžce zraněného člověka, kterému z rány stříká krev není nic hezkého, ale je potřeba si uvědomit, že správnou první pomocí můžeme zraněnému zachránit život, zatímco když neuděláme nic, budeme nadosmrti žít s pocitem, že jsme nedokázali pomoci potřebnému.

Co je třeba udělat při silném krvácení

Pokud je Vás více, požádejte někoho aby ihned zavolal na linku 155 a okamžitě poskytněte poraněné osobě první pomoc. Pokud jste sami zavolejte ihned záchranku a současně začněte postiženému poskytovat první pomoc následujícím způsobem.

Přitiskněte na ránu sterilní obvaz nebo co nejčistší tkaninu (například čistý kapesník). Pokud nemáte nic takového k dispozici, stlačte ránu rukou. Pokud je v ráně nějaký předmět nikdy netlačte přímo na něj. V případě otevřené zlomeniny nebo očního poranění tlak neaplikujte.

Zajistěte pacientovi maximální pohodlí. Pokud je to možné, snažte se pacienta uvést do takové polohy, aby krvácející část těla byla nad úrovní srdce, aby se zpomalil průtok krve. Nicméně platí zásada, že máte-li podezření na poranění hlavy, krku, zad nebo páteře, nikdy s postiženým nehýbejte. Mohli byste jeho stav paradoxně spíše zhoršit.

V případě otevřené zlomeniny ránu neomývejte. Pouze zastavte krvácení kusem čisté tkaniny. Z otevřené rány nikdy nevytahujte žádné úlomky, které do ní mohly spadnout (pokud se například postižený nabodl na nějaký kůl, nehýbejte s ním a nesnažte se kůl nebo šíp z rány vytáhnout.

Po zastavení krvácení nesundávejte z rány původní obvaz, ale celou ránu ovažte dalším obvazem. V případě, že z rány trčí nějaký předmět, veďte obvaz kolem něj.

Pokud se vám nedaří krvácení zastavit s pomocí tkaniny nebo obinadla, stiskněte tlakové body (viz. obrázek níže), a to tak, že stisknete vždy nejbližší tlakový bod od rány směrem k srdci.

Tlakové body na lidském těle
Tlakové body na lidském těle

Jestliže je postižený v bezvědomí, je potřeba zajistit jeho základní životní funkce (dýchání, srdeční činnost). Zvedněte mu bradu, aby se uvolnily dýchací cesty a zkontrolujte pacientovi pulz. Pokud postižený nedýchá nebo má nehmatný pulz, zahajte neodkladnou resuscitaci (dýchání z úst do úst a masáž srdce – vždy platí, že 5x zmáčkneme hrudník v místě srdce a provedeme 1x vdech do úst pacienta a takto opakujeme až do příjezdu záchranky nebo do doby ež pacient začne sám dýchat či se mu obnoví činnost srdce).

 

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here