Domů Nemoci Ostatní Jan Pirk

Jan Pirk

Profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc. je špičkový český kardiochirurg, který se proslavil zejména vybudováním jednoho z nejlepších kardiologických center, a to na Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Je nejen výborným lékařem, šéfem, ale i ekonomem a za svou práci si získal světové renomé. Ročně provede až 220 operací srdce a pacienty je velmi oblíbený – získal ocenění Lékař roku.

Jan Pirk se narodil 20. 4. 1948 v Praze do vážené lékařské rodiny. Dalo by se říci, že tradice mu vštípila volbu povolání ještě před jeho narozením. Tatínek byl internista zajímající se o kardiologii, ale kořeny lékařství v jeho rodině sahají až k praprastrýci, který byl údajně osobním lékařem cara. Přestože byl Pirk odmala poután k medicíně, přitahovala mladíka i kariéra lodního kapitána. Snil o studiích na námořní škole v Oděse, ale nakonec nastoupil na gymnázium Na Pražačce. Po jeho absolvování se jednoznačně rozhodl pokračovat ve šlépějích svých předků a přihlásil se ke studiu na Lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci v roce 1972 nastoupil na pracoviště chirurgického oddělení nemocnice v Nymburce. Tamější primář MUDr. Weiss jej varoval, že pokud se nechá zasvětit do tajů chirurgie, zůstane u ní. A měl pravdu. Chirurgie se stala životní náplní lékaře Jana Pirka.

Kariérní růst

Nymburské pracoviště začalo být postupem času pro mladého ctižádostivého lékaře malé a rutinní práce v okresní nemocnici jej přestala uspokojovat. Jan Pirk se proto rozhodl přihlásit se do konkurzu vyhlášeného Klinikou kardiovaskulární chirurgie IKEM v Praze, se kterou nakonec spojil celý svůj profesní růst. V prvních letech byl členem týmu cévní chirurgie a postupně se díky svému nadání a neustálému vzdělávání vypracoval na post kardiochirurga. Zajímal se nejen o samotnou chirurgii v praxi, věnoval se i výzkumné činnosti, za jejíž významný cíl považoval objevování nových postupů při řešení kardiochirurgických problémů. V roce 1975 získal první atestaci z chirurgie a v následujících letech atestaci II. stupně, atestaci z cévní chirurgie, kardiologie, dosáhl vědeckých hodností CSc. i DrSc. a následně byl jmenován i docentem a profesorem. Své „umění“ uplatnil i při studijních zahraničních cestách v roce 1984 na klinice kardiochirurgie v New Orleans v USA a v roce 1991 v Dánsku na stejném oddělení nemocnice s univerzitou v městě Odense.

Kardiocentrum IKEM

V roce 1991 byl Jan Pirk jmenován přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM v Praze. Jeho zvolení do této funkce bylo pro jeho nemalé zásluhy a ohlasy jeho činnosti nasnadě. Rok 1997 byl navíc poznamenán přijetím další funkce -přednosty Kardiocentra IKEM. Zde působí dodnes a kromě toho v současnosti přednáší budoucím medikům na I. chirurgické klinice UK. Své léty nabyté zkušenosti předává i studentům Subkatedry Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pražské Kardiocentrum IKEM se pod jeho vedením vypracovalo na úroveň evropského standardu a centrum s nejširším spektrem léčebných metod tohoto druhu. Zejména v posledních letech se Jan Pirk věnoval programu pro vytvoření pracovní skupiny, která pomáhá lidem s konečným stadiem selhání srdce překonat dobu, než se objeví vhodný dárce nového orgánu. Centrum takto úspěšně pomohlo již 38 pacientům odkázaným k této transplantaci.

Profesor Pirk je neobyčejně činný lékař, který budoval svůj profesní růst po celý život. Jeho vědecká činnost je zdokumentována v mnoha odborných článcích, monografiích i ve formě přednášek. Za své zásluhy byl oceněn i četnými domácími a zahraničními cenami z oblasti vědecké činnosti. Přes to všechno se nezapomněl sám radovat z osobního života a dodnes se aktivně věnuje sportování i kulturním radovánkám. Nevynechává vyhlášené běžecké soutěže jako je Pražský půlmaraton či Velká Kunratická. Závodí i v triatlonu a k udržování tělesné kondice využívá cyklistiku a v zimě běžkování. Svůj život neochudil ani v budování rodiny – je ženatý a má dva syny.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here