Domů Nemoci Ostatní Kapitační platba

Kapitační platba

Kapitační platba představuje prospektivní platbu, kterou obdrží poskytovatel zdravotní péče na úhradu nákladů za péči..Srozumitelněji, jde o způsob platby zdravotní pojišťovnou za poskytnutou zdravotní péči. Říká se, že to je platba za hlavu. Je dána přesná pevná částka na jednoho registrovaného pacienta s přihlédnutím na jeho věk a dále pak i s ohledem na demografické a jiné charakteristiky pojištěnce.

Vyhláška MZ ČR má stanovenou hodnotu bodu, jenž určuje výši úhrad služeb a regulačních omezení. Kapitační platba se na celou řadu výkonů nevykazuje k pojišťovně k úhradě. Jde kupříkladu o kontrolní vyšetření, injekce, převaz menší rány nebo bércového vředu, vyjmutí cizího tělesa z nosu nebo zvukovodu, konzultaci s rodinnými příslušníky, administrace a jiné. Odměňováni jsou pouze za ty výkony, které nejsou zahrňovány do kapitační platby. A pak ještě za všechny výkony, které jsou v rejstříku kapitační platby, pokud u něj pacient není registrován. Lékaři rovněž inkasují i za to, že pošlou nemocného na neschopenku nebo zaměstnaný rodič musí pečovat o nemocné dítě. 

Cena bodu

Cena bodu je proměnlivá, ale aktuálně se pohybuje mezi 48 a 54 korunami, podle rozsahu ordinačních hodin. 56 korun dostává praktický lékař pro dospělé a děti a dorost, kteří poskytují péči alespoň 30 hodin v průběhu pěti dnů pracovního týdne a pokud alespoň jednou v týdnu mají do 18 hodin. 

50 korun dostanou praktičtí lékaři, jež mají ordinační hodiny alespoň 25 hodin rozložených do pěti dnů v týdnu, přičemž i zde musí být splněna podmínka jednoho ordinačního dne až do 18 hodin. Ostatní pak mají tu nejnižší sazbu.  

Vliv na sazbu

Jak jsme se výše zmínili, bodové ohodnocení ovlivňuje i věk. Ten se do sazby odrazí  prostřednictvím indexu, který věkové skupiny zohledňuje. Nejvyšší index je přitom u dětí ve věku v rozmezí 0-4 roky a u pacientů starších 85 let.  Mezi dvacátým a třicátým rokem života je pojištěnec nejméně nákladný, a proto jeho index je nejmenší. 

Kolik ročně lékař inkasuje od pojišťovny za jednoho pacienta? 

Měsíční příjem praktika se může vylepšit, v případě, že alespoň 30% jeho pacientů je nad 40 let a provede preventivní prohlídku. Více zvýhodněni jsou i lékaři v okrajových částech republiky a také i ti, kteří mají výrazně méně registrovaných pacientů oproti celostátnímu průměru. 

Z údajů zdravotních pojišťoven vyplývá, že průměrná ordinace praktického lékaře dostane od pojišťovny zhruba 1,8 milionu korun ročně. Měsíčně to dělá cca 150 000 korun. 75% z toho však padne na režijní a jiné povinné platby, kam patří nájem, energie, plat sestry, software, benzín a účetní. Co z toho zbude, to je jeho mzda. V konečném výsledku to není nic moc. To v přepočtu dělá 450 000 korun, tedy 37 500 korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here