Domů Nemoci Léky Karbamazepin

Karbamazepin

Karbamazepin je antiepileptikum, jehož stěžejní účinnou látkou je karbamazepin. S lékem se můžete v lékárně setkat i pod jinými názvy. Lék je dostupný pouze na lékařský předpis. 

Indikace

Lék je předepisován k léčbě epileptických záchvatů, hlavně pokud se projevují temporálně a psychomotoricky. Řeší neepileptické záchvatovité stavy u sklerózy multiplex. Projevují se záchvaty poruch řeči, chůze, tonickými záchvaty. Léčí i bolesti hlavy. Může řešit i bolesti spojené s poškozením periferních nervů, které vznikají kupříkladu důsledkem cukrovky anebo vlivem jiných metabolických neuropatií. Indikací může být i sama cukrovka typu insipidus. Lék je předepsán i k řešení bipolární afektivní poruchy, hlavně v případě intolerance lithiových solí. Píše se i v rámci prevence abstinenčních příznaků u alkoholiků. 

Kontraindikace

Lék nesmí užívat ti s přecitlivělostí na jakoukoliv látku obsaženou v léku. Lék nesmí užívat nemocní s poruchou funkce jater, kostní dřeně, s těžkými poruchami ledvin a srdce. Užívat ho nemohou ani ti, co mají jaterní porfyrii nebo co užívají inhibitory MAO, a to ještě i po dobu 14 dní po jejich vysazení. Nesmí se užívat v době, kdy nemocného netrápí žádné epileptické záchvaty. 

Zvláštní upozornění

  • V případě onemocnění kardiovaskulárního systému, jater, ledvin a glaukomu, je zapotřebí zvážit všechna pro a proti. Pokud se lékař rozhodne pro užívání, je zapotřebí stav pacienta pravidelně kontrolovat. 
  • U dětí do 6 let je možné lék podávat pouze s tou největší obezřetností.
  • Je zapotřebí opakovaně kontrolovat krevní obraz, jaterní testy.
  • V případě narušené krvetvorby, alergických reakcí, zhoršení jaterních funkcí, i kožních reakcích se musí lék okamžitě vysadit. 
  • Pravidelně by se měla kontrolovat i štítná žláza. 
  • Dejte si pozor na sebevražedné myšlení a chování. 
  • Lék není určen pro užívání v produktivním věku. Těhotenství je vázáno na vysoké riziko vývojových vad. U těhotných je užívání tohoto přípravku nutné zvážit. Rozhodně se však nesmí užívat v prvním trimestru. 
  • Je zapotřebí během těhotenství ještě více navýšit přísun kyseliny listové. 
  • Kojit mohou tyto ženy jen v případě, že bude pečlivě sledován možný výskyt nežádoucích účinků. Objevit se může zvýšená spavost nebo alergická reakce. 
  • Lék ovlivňuje schopnost řízení. Není proto vhodné se při něm věnovat jak řízení, tak i obsluze strojů. 

Nežádoucí účinky

K velmi častým vedlejším účinkům náleží leukopenie, eozinofilie, závrať, spavost, bolest hlavy, ataxie, trombocytopenie, alergické reakce, otok, hyponatremie, porucha akomodace, nauze, zvracení, sucho v ústech. 

Jak se užívá? 

Obvykle se užívá 100-200 mg denně. Dávku je možno zvolna navyšovat až po dosažení účinku. Často k tomu dochází při dávkách v rozmezí 600-1600 mg denně. U dětí mezi 12-15 let nesmí denní dávka překročit 1000 mg. U pacientů mezi 16-18 lety nesmí dávka překročit 1200 mg. U dospělých pak 1600 mg. Podávat se může ve dvou až čtyřech samostatných dávkách.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here