Domů První pomoc Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Cílem kardiopulmonální resuscitace, nebo-li oživování, je obnovení dýchání a srdeční činnosti. Provádí se nepřímou masáží srdce a umělým dýcháním z úst do úst. U dětí je nejčastější příčinou zástavy dechu ucpání dýchacích cest cizím tělesem. Při tomto podezření provedeme nejprve tak zvaný vypuzovací manévr – přiměřeně silný úder mezi lopatky při poloze těla hlavou šikmo dolů.

Při resuscitaci dětí se používá menší síly a rychlejší frekvence vdechů a stlačování než u dospělých včetně dětí starších osmi let (viz První pomoc při zástavě srdce a dýchání). U dětí do jednoho roku musíme provádět resuscitaci velmi opatrně, abychom postiženému nezpůsobili vážná zranění.

Kardiopulmonální resuscitace kojenců

Zjistíte-li, že malé dítě nedýchá, okamžitě volejte linku 155 nebo 112. Potom zahajte umělé dýchání:

1. jednou rukou zvedněte bradu dítěte a obemkněte svými rty jeho ústa i nos.

2. pomalu a opatrně vdechujte jednu až jednu a půl vteřiny do úst i nosu kojence, ale jen tak silně, aby došlo ke zdvihnutí hrudníku (dětské plíce jsou malé a nepotřebují velké množství vzduchu).

3. oddalte ústa a sledujte, zda hrudník klesá. Dále opakujte – na úvod kardiopulmonální resuscitace u dětí provedeme 5 vdechnutí.

4. zkontrolujte pulz – nahmatáte-li jej, ale dítě stále nedýchá, pokračujte v umělém dýchání. Vdech do plic dítěte opakujte přibližně jednou za tři sekundy. Po každém dvacátém vdechu zkontrolujte pulz.

Jestliže nezjistíte pohmatem ani poslechem srdeční aktivitu, zahajte nepřímou masáž srdce:

1. položte dítě na pevnou podložku, přiložte dva prsty na hrudník dítěte, těsně pod bodem, kde se kříží hrudní kost a pomyslná čára spojující prsní bradavky. Volnou rukou opatrně zakloňte dítěti hlavu.

2. proveďte pět stlačení tak, aby hrudní kost klesla maximálně o jeden a půl až dva centimetry.

3. po jednotlivých stlačeních vždy povolte, ale prsty ponechte na místě.

4. po každém pátém stlačení proveďte jeden vdech do úst dítěte. Opakujte dvacetkrát a pak zkontrolujte pulz. Jakmile jej nahmatáte, masáž srdce ukončete.

Kardiopulmonální resuscitace u dětí od jednoho do osmi let

Položte dítě na záda na pevnou podložku a zkontrolujte základní životní funkce – opatrně zakloňte hlavu a zvedněte bradu, aby se uvolnily dýchací cesty a zjistěte, zda dýchá a má hmatný pulz. Jestliže dítě nedýchá, okamžitě volejte linku 155 nebo 112 a zahajte umělé dýchání:

1. stiskněte dvěma prsty nos dítěte a obemkněte těsně svými rty jeho ústa.

2. pomalu a opatrně vdechujte do úst dítěte jednu až jednu a půl sekundy tak silně, aby se hrudník zdvihl.

3. oddalte ústa a nechte hrudník klesnout. Jestliže dítě stále nedýchá, pokračujte v umělém dýchání každé tři sekundy jeden vdech (počítejte dvacet jedna, na dvacet dva se nadechněte a na dvacet tři vdechněte do úst dítěte a znovu opakujte).

4. po každém dvacátém vdechu zkontrolujte pulz (přiložte dva prsty na stranu krku těsně pod čelist nebo položte ucho na hruď dítěte a zkontrolujte tlukot srdce). Má-li dítě hmatný pulz, ale stále nedýchá, pokračujte v umělém dýchání.

Jestliže není pulz hmatný, zahajte nepřímou masáž srdce:

1. jednou rukou zakloňte dítěti hlavu, druhou rukou vyhledejte bod, kde se připojují žebra ke spodnímu konci hrudní kosti. Položte zápěstí na hrudní kost dítěte.

2. stlačte zápěstím hrudní kost asi o 4 až 5 centimetrů, stlačení trvá asi 3 sekundy. Jakmile se hrudník zdvihne, povolte tlak, ale ruku ponechejte na místě.

3. po pěti stlačeních proveďte jeden vdech do úst dítěte. Opakujte dvacetkrát a potom zkontolujte pulz. Pokračujte tak dlouho, dokud dítě nemá pulz a nezačne dýchat samo nebo dokud nepřijede záchranná služba. POZOR: jakmile zjistíte, že srdce dítěti bije, ukončete masáž!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here