Domů Nemoci Léky Keppra

Keppra

Keppra je antiepileptikem a také i antikonvulzivem s hlavní léčebnou látkou zvanou levetiracetam. Lék je dostupný pouze na lékařský předpis, který může napsat jen specialista. 

Princip účinku 

Keppra působí na centrální nervový systém a posiluje funkci kyseliny gama aminomáselné, což je významný transmiter, jež přenáší vzruchy mezi nervovými buňkami. Dále pak mění poměry na membránách nervových buněk a pomáhá jim ve stabilizaci. Snižují tímto riziko vzniku epileptických záchvatů.

Indikace

Keppra je předepisována k řešení některých typů epilepsií, je to však podmíněno nedostatečnou terapeutickou odpovědí nebo intolerancí léků první volby. A dále pak tam, kde existuje velké riziko nežádoucích účinků anebo  jsou kontraindikovány léky první volby. Lék je možné podávat lidem od 16 let věku. Od 12 let pak v případě myoklonických záchvatů a u generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. 

Dávkování 

  • Počáteční doporučená dávka od 16 let je obvykle tableta o 250 mg podávaná dvakrát denně. Po dvou týdnech se dávka navyšuje na 500 mg dvakrát denně. Dávka může být i později navyšována o 250 mg dvakrát denně každé dva týdny. Vše se odvíjí od aktuálního stavu. Maximem je ale 1500 mg dvakrát denně. 
  • U dospělých je počáteční dávka 500 mg dvakrát denně. Dále pak podle stavu je možné dávku navýšit až na 1500 mg dvakrát denně. 
  • Zvyšování i snižování dávek by mělo probíhat po dvou týdnech. U dospělých o 500 mg a u mládeže pak o 250 mg. 
  • Ukončování léčby by rovněž mělo být plynulé postupné vysazování. 
  •  U starších pacientů než 65 let s poruchou ledvin, se doporučuje dávku upravit. 

Kontraindikace

Lék není určen pro přecitlivělé na jakoukoliv látku obsaženou v Keppru. 

Upozornění

V případě poruchy funkce ledvin je nutné dávky upravit. U nemocných s poruchou funkce jater je nutné kontrolovat i činnost ledvin. Podávání tohoto léku může být vzácně spojeno s akutním poškozením ledvin. Dojít k tomu může během několika dnů, ale i několika měsíců. 

Při užívání může dojít ke změnám krevního obrazu. I proto je dobré krevní obraz jednou za čas zkontrolovat. V neposlední řadě je nutné počítat i s jistým rizikem sebevraždy. Ohroženi jsou obzvláště ti, kteří trpí depresemi. 

Lék nemá vliv na růst a pubertu, ale není známo, zda má vliv na učení, inteligenci, endokrinní funkce a plodnost. 

Lék není určen pro těhotné a kojící. 

Nežádoucí účinky

K nejčastějším nežádoucím účinkům patří spavost, somnolence, nazofaryngitida, bolest hlavy, únava a závratě. 

Interakce

Interakce se mohou dostavit v případě podávání dalších antiepileptik. Nejinak je tomu i v případě probenecidu, methotrexátu. Podobně je tomu i v případě antikoncepce. Negativních interakcí se můžete dočkat i v případě užívání léků na srážení krve, kromě digoxinu a warfarinu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here