Domů Nemoci Infekce Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella je zrádná patogenní bakterie, která je běžnou součástí ústní, střevní i kožní mikroflóry, ale která v některých případech (zejména pacientům s oslabenou imunitou) může způsobit velmi nepříjemné zdravotní komplikace v podobě různých infekčních onemocnění. O která onemocnění se jedná a jak se tato onemocnění léčí?

Výskyt Kleibselly pneumoniae v populaci je srovnatelný s výskytem bakterie E. coli, která způsobuje infekce močového ústrojí.
Výskyt Kleibselly pneumoniae v populaci je srovnatelný s výskytem bakterie E. coli, která způsobuje infekce močového ústrojí.

Zrádná bakterie Klebsiella

Tato nepohyblivá gamnegativní bakterie z čeledi enterobakterií tyčkovitého tvaru má celkem 4 patogenní subtypy (K. oxytoca, K. ozeanae, K. rhinoscleromatis a K. pneumoniae) a může být příčinou celé řady infekčních onemocnění, močových, střevních i plicních. Tyto infekce však způsobuje pouze v případech, že se octne mimo své přirozené prostředí, například ze střev do močových cest.

Dominantním rizikovým faktorem pro bakteriální infikaci je oslabení imunitního systému, k čemuž dochází zejména u pacientů trpících autoimunitními onemocněními (například diabetem nebo Crohnovou chorobou), ale také u alkoholiků či narkomanů. Zdrojem rizika je rovněž pobyt v nemocnici, kde se tato bakteriální infekce často přenáší (nozokomiální infekce). Hospitalizovaní pacienti se v rámci nozokomiální infekce nezřídka nakazí také zlatým stafylokokem (Staphylococcus aureus).

Klebsiella pneumoniae

V tomto článku se podrobněji věnujeme právě subtypu Kleibsella pneumoniae, která je zdrojem infekcí dýchacího ústrojí, mezi nimi například infekčního zápalu plic. Klebsiella pneumoniae může být rovněž zdrojem sekundární respirační infekce, primární virové onemocnění dýchacích cest jí k tomu vytvoří příznivé podmínky. Tato bakterie je zvláště nebezpečná pro novorozence. Nejčastější nemocí, kterou Kleibsiella pneumoniae způsobuje je plicní pneumonie. (Od infekční pneumonie je třeba odlišit neinfekční pneumonii způsobenou alergickou reakcí, vdechnutím cizího předmětu nebo úrazem.)

Pneumonie a její formy

Pneumonie neboli zápal plic je závažné respirační onemocnění, které postihuje plicní tkáň zánětlivým procesem. Typickými příznaky nemoci jsou ztížené dýchání, dráždivý kašel spojený s vykašláváním, zvýšená teplota až vysoká horečka a bolest na hrudi. V závislosti na postiženém místě plicní tkáně rozlišujeme několik forem nemoci. Pokud dojde k zasažení plicních sklípků (nejmenších struktur plicní tkáně), hovoříme o pnemonii. Jestliže jsou zasaženy i průdušinky a přilehlé tkáně, je nemoc diagnostikována jako bronchopneumonie. V případě zasažení vaziva, v němž probíhají cévy, se pak jedná o intersticiální pneumonii.

Diagnostika a léčba

Onemocnění způsobená bakteriemi Kleibsielly lze diagnostikovat na základě kultivace biologického vzorku (sputa, moči nebo stolice). V případě podezření na respirační onemocnění se pak provádí rentgen plic.

Léčba onemocnění způsobených bakterií Klebsiella pneumoniale je pak založena na aplikaci antibiotik. Pacientům se podávají antibiotické léky, zejména cefalosporiny, fluorochinolony nebo aminoglykosidy. Dále se pacientům podávají protizánětlivé léky a léky tlumící dráždivý kašel. Nedílnou součástí léčby je klidový režim a zvýšená hydratace. Kuřáci se samozřejmě musí po dobu léčby vyvarovat kouření. Zdravotní stav pacienta si nezřídka vyžádá pobyt na jednotce intenzivní péče (JIP).

Závažnou překážkou současné medicíny při léčbě onemocnění způsobených kleibsellou  je skutečnost, že se zvyšuje počet rezistentních kmenů těchto bakterií. Klebsiella pneumoniae je rezistentní vůči chinolonům, karbapenemům a ampicilinu.     

Prevence

Obecným preventivním doporučením je posilování obranyschopnosti a dodržování zásad zdravé životosprávy, tj. zejména vyvarovat se kouření a nadměrného užívání alkoholu. Důležitou součástí prevence je pak důsledné doléčení primárních respiračních onemocnění, jako je zánět průdušek a další. Proti některým subtypům bakterií pak existuje možnost očkování.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here