Domů Rodina a vztahy Kondolence k úmrtí

Kondolence k úmrtí

Kondolence je vyjádření soustrasti. Jde o projev účasti a soucitu s utrpením druhých. Týká se to především těch nejbližších, blízkých a velkého neštěstí. Kondolence může být vyjádřena osobně, písemně, symbolem a moderně i prostřednictvím internetu.

Dříve, než se vydáte kondolovat, vězte, že se upřímná soustrast nepřeje. Zapomeňte na to, že byste napsali přeji vám…to je pak ten největší přešlap, kterého byste se mohli dopustit. Pokud chcete kondolovat, začněte spíše slovy: “Dovolte mi, abych vám vyjádřil svou upřímnou soustrast.” anebo také, “Přijměte, prosím, mou upřímnou soustrast.”

Pamatujte si, vyjádření soustrasti formou SMS anebo telefonicky, je absolutně nevhodné a neosobní.

Osobní kondolence

Osobní kondolence se vyjadřuje pevným stiskem ruky, který je možno doplnit o krátký mluvený projev. Kondolování by mělo být v tišším tónu a rozhodně byste u něj neměli zmiňovat své vzpomínky na zesnulého. Vhodné není ani mluvit o věcech, které se netýkají oné smutné události.

Kondolence na pohřbu

Pokud jdete na pohřeb, nejspíše budete kondolovat osobně. Sluší se to. Ve vhodné chvíli, se kondoluje při prvním setkání s rodinou, ihned po příchodu do obřadní síně. Upřímnou soustrast v daný moment vyjadřují všichni příchozí těm nejbližším pozůstalým. Kondolenci je možno však přeskočit, pokud je událost příliš citlivá a jen hromadně poděkují všem zúčastněným za to, že přišli. Pokud nevíte, co říct, raději nemluvte a jen tiše, beze slov stiskněte ruku.

Písemná kondolence

Písemná kondolence se vyjadřuje prostřednictvím dopisu, případně emailem. Zasílá se v případě, že se pohřbu osobně neúčastníte. Kondolenci je záhodno zaslat i v tom případě, že jste dostali parte. V případě dopisu by měl být napsán na bílém papíře. Důležité při ní je volit přímá a jednoznačná slova. I v dnešní přetechnizované době, by tyto řádky měly být napsány ručně. Kondolence se zasílá maximálně do dvou týdnů po tom, co jsme se o úmrtí dozvěděli. Ideálně se zasílá den před pohřbem anebo tak, aby dorazil v den pohřbu.

Jak přijít na pohřeb

V Česku je zažito, že na pohřeb není vhodné přijít ve světlém nebo barevné oblečení. Nevhodné také je, abyste se chovali hlučně. Vhodné je tlumit projevy radosti. Pokud muži mají na hlavě pokrývku, tak před rakví ji smekají. Při pokládání květin k rakvi nebohého pozdravte drobnou úklonou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here