Domů Nemoci Ostatní Kontrola na nemocenské

Kontrola na nemocenské

Nebuďte naivní, nemocenská, čili pracovní neschopnosst, se neustále kontroluje. Není se čemu divit, stát i zaměstnavatel si chrání své peníze. Pokud vy režim nedodržujete a kontrola vás nenajde tam, kde by měla, bude vás to stát hodně peněz a může vás to stát i místo v zaměstnání. 

Každý, jemuž lékař vystavil neschopenku a pobírá nemocenskou, má povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného a umožnit kontrolu jeho dodržování. 

Co všechno musí lidé na pracovní neschopnosti dodržovat? 

 • Lidé na nemocenské musí svému ošetřujícímu lékaři sdělit platnou adresu, kde se budou po dobu pracovní neschopnosti zdržovat. 
 • Musí rovněž označit byt a zvonek jmenovkou. 
 • Při kontrole se musí prokázat průkazem totožnosti. 
 • Musí při kontrole předložit rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. 
 • Dotyčný musí dodržovat stanovené vycházky určené ošetřujícím lékařem. Ty mohou být stanoveny v denním maximu 6 hodin denně, a to v rozmezí od 7 do 19 hodin. 

Jak a kdy kontroly probíhají? 

 • Kontroly provádějí pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení OSSZ. Tyto kontroly jsou neohlášené. Kontroly jsou prováděny namátkově, na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. 
 • Kontrolor se musí prokázat průkazem kontrolora a do předložené neschopenky musí zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že není nemocný zastižen na uvedené adrese, písemně ho vyzvou, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. 
 • Pozor, kontrola může proběhnout i opakovaně a klidně i v pozdních hodinách, včetně víkendu a svátku. 
 • Během prvních 14 dnů nemocenské, může kontrolu provést i zaměstnavatel. Ten může rovněž OSSZ požádat o provedení kontroly dodržování režimu, která ji také do 7 dnů provede. Záznam o jejím provedení dostane zaměstnavatel, ošetřující lékař i nemocný. 
 • Kontrolor musí respektovat ústavní práva a nesmí neoprávněně zasahovat do soukromého rodinného života a nedotknutelnosti obydlí. Do bytu, domu, nemůže vstoupit bez souhlasu zaměstnance. 
 • Pokud kontrola zaměstnance v místě nezastihne, je zapotřebí nechat oznámení, email, SMS. Ten pak musí oznámit důvod své nepřítomnosti. Musí tomu tak učinit nejpozději následující pracovní den po dni neúspěšné kontroly. 

Jaký postih vám hrozí? 

 • Pokud budete přistižen z nedodržování režimu, má zaměstnavatel hned několik možností, jak svého zaměstnance sankcionovat. Může mu kupříkladu snížit, či neposkytnout náhradu mzdy. 
 • Pokud jde o porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, může mu zaměstnavatel dát dokonce i výpověď. 
 • Firmy mohou mít svá vlastní pravidla pro posouzená závažnosti porušení pravidel nemocenské. Musí to však být formou vnitřního předpisu, či nařízení, s nímž musí být zaměstnanec seznámen. 
 • Pokud zaměstnanec se sankcí nesouhlasí, může podat podnět na inspekci práce anebo se může svých práv domáhat soudně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here