Domů Nemoci Oční vady Krátkozrakost

Krátkozrakost

Krátkozrakost neboli myopie je velmi častá refrakční oční vada, která se projevuje zhoršenou schopností postiženého oka zaostřit na vzdálené předměty, zatímco vidění na krátké vzdálenosti nečiní pacientovi žádné obtíže. Tato oční vada je nejčastěji diagnostikována u dětí mladšího školního věku právě v souvislosti se zahájením povinné školní docházky. Současná medicína nabízí několik možností léčby.

Příčiny krátkozrakosti

Krátkozrakost je  jedna z nejčastějších očních vad, kterou trpí až třetina naší populace. Jedná se o vrozenou oční

Krátkozrakost
Krátkozrakost

vadu, na jejíž vzniku se z velké části podílí dědičnost. Přítomnost onemocnění v rodině pacienta zvyšuje pravděpodobnost, že jím bude trpět také pacient. Vznik sekundární krátkozrakosti v důsledku jiného onemocnění, například cukrovky nebo Crohnovy nemoci, nebyl doposud jednoznačně prokázán. Neméně sporný je vliv faktorů, jako je psaní nebo čtení při špatném osvětlení, nebo příliš intenzivní studium, které se údajně podílejí na zhoršení zraku a rozvoje krátkozrakosti. Krátkozrakost je nejčastěji odhalena u dětí ve věku 5 až 7 let, kdy zahajují svou školní docházku, anebo se na ni připravují. Dalším významným mezníkem z hlediska diagnózy je puberta. Onemocnění může být zjištěno i v dospělosti.

Diagnostika a formy krátkozrakosti

Míra postižení oka se vyjadřuje udáním (záporného) počtu dioptrií.  Počet dioptrií pak slouží jako rozlišující kritérium ke stanovení závažnosti onemocnění. O nízké krátkozrakosti se hovoří, pokud počet dioptrií nepřekračuje 3.  Střední neboli mírná krátkozrakost se pohybuje v intervalu od 3 do 6 dioptrií.  Těžká neboli závažná krátkozrakost je pak spojována s vyšším počtem dioptrií než 6. Nejtěžším případem krátkozrakosti je závažná progresivní krátkozrakost, kdy se počet dioptrií stále zvyšuje. Ve většině případů krátkozrakosti se stav přestává kolem 25. až 30. roku věku zhoršovat.

Krátkozrakost u dětí

Podezření na krátkozrakost u dětí zakládají následující projevy: dítě se při psaní nebo čtení snaží být co nejblíže tištěnému nebo psanému textu – takzvaně píše nebo čte nosem, stejně tak má tendenci být co nejblíže počítačové nebo televizní obrazovce, ve škole špatně vidí na tabuli, v důsledku čehož se obvykle hůře soustředí. Můžeme si všimnout i toho, že dítě mhouří oči, když se dívá do dálky. Dále ho mohou trápit časté bolesti hlavy. S viděním na blízko žádné obtíže nemá. Jestliže se v naší rodině již krátkozrakost nebo jiná oční vada vyskytla, měli bychom věnovat zvýšenou pozornost výše uvedeným příznakům a v případě podezření, že dítě oční vadou trpí co nejdříve navštívit ordinaci očního lékaře. Neléčená krátkozrakost nejenže se zhoršuje (nehledě na to, že podstatně zhoršuje kvalitu života pacienta), ale také může zapříčinit závažnější oční onemocnění, která mohou v krajním případě vést i k oslepnutí.

Léčba krátkozrakosti

Léčba krátkozrakosti závisí  především na věku pacienta a stupni závažnosti onemocnění, ale také na jeho finančních možnostech.  Mírné formy krátkozrakosti lze korigovat pomocí dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. Další možnost představuje laserová operace oka, která dokáže pacienta oční vady zcela zbavit. Léčba s využitím laserového paprsku je založena na změně  zakřivené rohovky. Jedná se o velmi účinné řešení, které však bohužel není vhodné pro všechny pacienty. U těžších forem krátkozrakosti se obvykle přistupuje k nitrooční operaci oka, kde je původní čočka s využitím chirurgických metod nahrazena umělou čočkou.

Prevence

Stejně jako v případě ostatních očních vad také v případě krátkozrakosti platí, že čím dříve je krátkozrakost diagnostikována a léčena, tím lépe. Vzniku krátkozrakosti nelze účinně předejít.

Foto: Freeimages.com

1 komentář

  1. Taky jsem si dala opravit oči před dvěma lety, na klinice a jsem úplně spokojená. Přístup lékařů výborný a klidně by jsem to podstoupila znova. A co se tyká bolesti, vážně jsem si myslela, že to bude ještě o dost horší. Mě to nijak extrémně nebolelo. A po týdnu už jsem si vesele řídila.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here