Domů Nemoci Oční vady Krvácení do sklivce, hemoftalmus

Krvácení do sklivce, hemoftalmus

Krvácení do sklivce je v lékařské mluvě hemoftalmus.

Sklivec:

Sklivec (Corpus vitreum) je průhledná, rosolovitá, bezbarvá hmota, která vyplňuje ze dvou třetin vyplňuje vnitří prostor očního bulbu. Je za oční čočkou a doléhá na zadní stěně na sítnici. Udržuje nitrooční tlak a je z 98 % tvořen vodou.

Příčiny hemoftalmu:

Ke krvácení do sklivce dochází z více příčin. Mezi ty nejčastější patří:

  • Krvácení z nově vytvořených cév v sítnici či u vstupu zrakového nervu. K novotvorbě cév (neovaskularizaci) dochází vlivem chronického nedostatku kyslíku v sítnici, začne se tvořit substance podporující tvorbu cév. S tím se setkáváme třeba u pacientů s cukrovkou, u pacientů s autoimunitními záněty cév, u nedonošených dětí, nádorových onemocnění…
  • Hemofilie – nedostatečné srážení krve na základě chybění srážecích faktorů
  • Poranění oka – uzavřené poranění oka, kdy rána neproniká až do nitra oka, kdy se nárazem, tlakovou vlnou poškodí cévy, otevřená poranění, kdy dojde např. k průniku předmětu do nitra oka.
  • Odchlípení sítnice – při vzniku trhliny v sítnici může dojít také k poškození cévy
  • Uzavření centrální žíly

Příznaky spojené s krvácením do sklivce:

Příznaky se liší dle míry poškození, dle počtu a velikosti poškození cév.

  • Hemoftalmus se může projevit krvácením (hemoragií) intravitreálním, kdy dochází ke vzniku koagul (trombů), které následně sedimentují, sedají dle gravitace.
  • Dalším typem je hemoragie retrovitreální, zde je viditelná hladinka ve sklivci.

Pacienti s krvácením do sklivce popisují zhoršené vidění, vnímají pohybující se zákaly, jako by padaly saze, vytvořil se závoj, který jim vadí. V případě masivního krvácení může dojít také ke ztrátě vidění na postižené oko.

Sraženiny se mohou samy resorbovat (rozpustit), ale trvá to dlouho, většinou měsíce, ale i roky.

Léčba hemoftalmu:

Mnohdy dojde jen k drobnému poranění cévy, které se samo uzavře, ve sklivci je pár koagul, v takovém případě se stav neřeší. Je však nutné zjistit příčinu a zamezit tomu, aby se stav opakoval a příčina dále nepostupovala, např. novotvorba cév.

Při těžších případech je vhodnou terapií pars plana vitrektomie. Je to mikrochirurgický zákrok, kdy se proniká do oka a zakalený sklivec je odsát vitrektomema zároveň je sklivec nahrazen vhodnou tekutinou, aby byl v oku udržet dostatečný tlak, např. silikonovým olejem. Je též možné využít expanzivní plyn. Vitrektomii je možné provést stehovou, kdy jsou provedeny řezy do oka, které jsou cca 0,9 až 1 mm, a bezstehovou, kdy jsou řezy pouze 0,6 mm. Takto malé řezy pak není nutné stehovat.

Vitrektomie má tedy za úkol jednak provést vnitřní tamponádu, zastavit krvácení, a také nahradit zakalený sklivec.

Pro zástavu krvácení se využívá laserová fotokoagulace.

Řešit se ovšem musí i příčina, které vedla ke krvácení do sklivce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here