Domů Nemoci Léky Lamotrigin

Lamotrigin

Lamotrigin patří mezi nejnovější stabilizátory nálady. Tento lék pokleslou náladu normalizuje a působí také preventivně i proti rozvoji deprese. Není určen pro akutní léčbu. Dávky se doporučuje navyšovat postupně, jinak hrozí rozvoj kožního onemocnění. Může být podáván těhotným a kojícím ženám. Kromě toho všechno je Lamotrigin i jedním z nejúčinnějších antiepileptik. Jeho hlavní účinnou látkou je Lamotrigin.

Jak to funguje?

Lamitrigin ovlivňuje sodíkové kanály na membránác nervových buněk a tím také ovlivňuje i přenos vzruchů do mozku. Dochází u něho ke stabilizaci buněčných membrán a snížení rizika vzniku epileptických záchvatů.

Indikace

Lék je určen dospělým a dětem starším 13 let. Lék se mimo to, co jsem napsala výše užívá také u Lennox-Gastautově syndromu. Další indikací je i bipolární porucha.

Jak se lék užívá

  • Tablety se polykají celé, nesmí se drtit ani žvýkat.
  • U epilepsie je zapotřebí dávky postupně zvyšovat. Dávkování nesmí být překročeno. Lék nesmí být ani nárazově vysazen. Dávkování je poměrně složité a je zapotřebí ho nechat na odborném lékaři. Vliv zde má diagnóza, věk váha a také i to, zda na nemoc užíváte i jiné léky.
  • Speciální postup je zapotřebí i tehdy, když užíváte antikoncepci.
  • Zvýšené obezřetnosti je zapotřebí i v případě, že vás trápí nemocné ledviny anebo porucha jater.

Kontraindikace

Lék se nesmí užívat v případě, když jste přecitlivělí na jakoukoliv látku, která je obsažena v léku.

Zvláštní upozornění

Do prvních osmi týdnů po zahájení léčby Lamotriginem se velmi často objevuje kožní reakce. Obvykle jde o slabý projev, který postupně odezní, ale může jít i o závažné reakce, které se neobejdou bez hospitalizace. Do této skupiny patří i potencionálně život ohrožující StevensJohnsův syndrom, toxická epidermální nekrolýza a léková vyrážka spojena s eosinofilií s celkovými příznaky. Pacienty v této době musí být bedlivě sledováni. Pokud se objeví příznaky těchto kožních problémů, musí být léčba okamžitě přerušena. Časné přerušení léčby je spojeno s tou nejlepší prognózou. Riziko vzniku je tak 1:500. U poloviny stavů šlo o Stevens-Johnsonův syndrom. Děti jsou tímto závažným stavem ohroženi mnohem více než dospělí. Na pozoru je nutné být ještě více, pokud nemocný má již známou alergii. Riziko vzniku kožní reakce stoupá v případě překročení doporučeného dávkování a u současného používání valproátu. Pokud se taková reakce někdy projeví, nesmí být už nikdy nasazen.

Další upozornění

  • Pozor si dejte na zvýšené riziko sebevraždy.
  • Dojít může i ke zhoršení deprese.
  • Objevit se může i arytmie typu Burgada, která se vyznačuje s abnormalitami v úseku ST-T.
  • Známá je i hemofagocytující lymfohistiocytóza, která se projevuje horečkou, vyrážkou, lymfadenopatií, abnormalitami jater a neurologickými příznaky. Tento stav nastává tak do 4 týdnů od zahájení léčby.
  • Negativně se projevuje i kombinace s antikoncepcí.
  • Lék rozhodně není určen pro těhotné, kojící.

Nežádoucí účinky

Velmi často se objevuje agresivita a podrážděnost, dále pak ospalost, závratě, třes, nespavost, rozmazané vidění, průjem, nauzea, zvracení, bolest hlavy, kožní exantémy a bolest zad.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here