Domů Nemoci Dětské nemoci Laryngitida u dětí: příznaky, léčba

Laryngitida u dětí: příznaky, léčba

Laryngitida je obecný název pro zánětlivá onemocnění hrtanu, která mohou nabývat různých forem – od lehkých indispozic až po život ohrožující stavy. Laryngitidy mohou postihnout osobu jakéhokoli věku, avšak nejčastěji se vyskytují v jarních a podzimních měsících u dětí od 1 roku do 3 let a stávají se tak nočními můrami mnoha maminek. Poznáme je bolestí v krku, suchým dráždivým kašlem, typickým chrapotem a obtížemi s dýcháním.

Hrtan (lat. larynx – odtud laryngitida) je první úsek dolních dýchacích cest, který navazuje na hltan. Jedná se o trubici, kterou vzduch prochází do průdušnice a následně do plic. Hrtan je vyztužen chrupavkami, které mají různou funkci, z těch nejdůležitějších zmiňme tvorbu hlasu (hlasivkami) a uzavírání otvoru dýchacích cest při polykání stravy.

Jak vzniká laryngitida?

Laryngitidu vyvolává virová infekce horních cest dýchacích. Nevyskytuje se tedy většinou jako samostatné onemocnění, nýbrž doprovází jiné infekce, např. zánět průdušek, zápal plic nebo chřipku. Za viníky laryngitid jsou označovány viry parainfluenzy, influenzy nebo RS-viry, které se na hrtan z okolních postižených míst přenesou a způsobí jeho zanícení a postižení hlasivek. Virový zánět je navíc mnohdy doprovázen napadením bakteriemi, které se sice v dýchacích cestách běžně vyskytují, avšak během infekce se zmnoží a působí patologicky. Laryngitida se může objevit i z jiné příčiny, např. nadměrným namáháním hlasivek (při křičení či zpěvu), drážděním hlasivek cigaretovým kouřem nebo alergickou reakcí.

Typy laryngitid

Laryngitidy se mohou objevit v několika formách, které se liší zejména svou závažností. Mezi akutní laryngitidy patří ty, které napadají hloubkové struktury hrtanu a způsobují jeho otok (subglotická a supraglotická laryngitida). Laryngitidy tohoto typu se rozvíjí náhle, nejčastěji u dětí předškolního věku a vyžadují rychlý léčebný zásah, protože otok hrtanu ucpává dýchací cesty a vyvolává dušení. Zúžení cest pro průchod vzduchu může vyvolat i další typ laryngitidy – tzv. laryngotrachebronchitis pseudomembranacea – onemocnění, které však vzniká na podkladě celkového zánětu průdušek, průdušnice a hrtanu a není proto vnímáno jako akutní. Chronické laryngitidy vznikají jako následek vleklých zánětů dýchacích cest, nadměrným přetěžováním hlasivek nebo působením nepříznivých vlivů (např. kouření, znečištěné ovzduší atd.). Některé laryngitidy (katarální záněty hrtanu) zase postihují pouze povrchové struktury a nevyvolávají život ohrožující otoky.

Jak poznáme laryngitidu?

Laryngitida se projevuje jednak akutními a jednak neakutními stavy. Mezi neakutní příznaky patří suchý dráždivý kašel, pálení v krku a na hrudi, objevit se může i vykašlávání hlenu a chrapot, který značí postižení hlasivek. Chrapot při některých laryngitidách přechází až v bezhlasí, kdy postižený nemluví vůbec nebo se mu hlas vrací jen v určitých intervalech. Akutní příznaky laryngitidy jsou horečka (okolo 39°C), suchý štěkavý kašel, dráždivé pocity v krku, které nutí k odkašlávání, bolestivost při polykání, obtížné dýchání a sípot. K rozvoji těchto příznaků dochází nejčastěji v noci – při nádechu se ozývá pískání a dítě se začíná dusit. Dušení se poté projevuje nedostatečným okysličením tkání patrným zejména promodráváním rtů a ušních boltců. Takové stavy jsou životu nebezpečné a vyžadují okamžitou první pomoc.

První pomoc při akutní laryngitidě

Akutní laryngitidy postihují nejčastěji děti předškolního věku. Dušení je život ohrožující stav, a proto je nutné snažit se mu rychle a cíleně zabránit. Při vzniku otoku, který ucpává dýchací cesty, je nutné, aby postižený jedinec vdechoval studený vzduch, který otok zmírňuje. V zimě proto dítě zabalíme do přikrývky a otevřeme dokořán okna, v létě zase poslouží chlad otevřené ledničky či mrazničky. V každém případě voláme okamžitě záchrannou službu a až do příjezdu lékařů poskytujeme dítěti nutnou první pomoc – při zástavě dýchání zahájíme umělé dýchání, při zástavě oběhové činnosti pak resuscitaci. Postiženého do nemocnice sami netransportujeme, převoz provádí sanitní vůz, aby bylo dítě pod neustálým dohledem zkušeného lékaře.

Diagnostika onemocnění laryngitidou se provádí laryngoskopickým pohledem do krku na zduřené hlasivky a sliznici hrtanu. Samotná léčba je zaměřena na odstranění jednotlivých příznaků – podávají se léky proti kašli, na odkašlávání hlenu, léky proti bolestem, případně vám lékař doporučí inhalace. Antibiotika se při laryngitidách podávají vzácně, a to v případech, kdy hrozí sekundární infekce bakteriemi. Při léčbě je nutné setrvávat v klidu na lůžku a vyvarovat se namáhání hlasivek a působení škodlivých vlivů, jako je např. kouření.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here