Domů Nemoci Anatomie člověka Lícní nerv

Lícní nerv

Lícní nerv (nervus facialis) je jedním z hlavových nervů, který vychází z mozkového kmene v oblasti angulus pontocerebellaris. Jedná se o VII. nerv, který je smíšený, tj. obsahuje vlákna senzitivní, senzorická parasympatická i motorická. 

U lícního nervu rozeznáváme dvě základní části:

  • nervus facialis, což je somoatomotorický nerv
  • nervus intermedius, který má vlákna visceromotorická, somatosenzitivní a viscerosenzitivní

Funkce lícního nervu:

  • Lícní nerv obsahuje motorická vlákna, tj. ovládají svaly. Inervuje mimické obličejové svaly a některé svaly v oblasti hlavy a krku, např. podkožní sval (musculus platysma), či sval třmínku (musculus stapedius), sval bodcojazylkový (musculus stylohyoideus) atd.
  • Parasympatická vlákna procházejí dvěma ganglii (ganglion pterygopalatinum a ganglion submandibulare) a jsou odpovědná za inervaci slzné žlázy a dalších žláz v oblasti dutiny ústní, nosohltanu atd. 
  • Senzorická vlákna (dráhy) přenášejí stimuly z jazyka, tj. z chuťových receptorů nacházejících se v prvních dvou třetinách jazyka. 
  • Senzitivní vlákna sbírají informace z hmatových a proprioreceptorů v oblasti boltce a zevního zvukovodu.

Poruchy lícního nervu:

Lícní nerv může být postižen dvěma základními typy poruch.

  • Periferní obrna lícního nervu, která vzniká při poškození nervu kdekoli v jeho průběhu od výstupu z mozkového kmene. 
  • Centrální obrna vzniká pří poškození centrální nervové soustavy, tj. mozku. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here