Domů Nemoci Oční vady Makulární degenerace

Makulární degenerace

Makulární degenerace (celým názvem věkem podmíněná makulární degenerace) patří mezi závažné oční vady, které postihují seniory. V České republice je ročně diagnostikována přibližně u 1000 pacientů, přičemž větší část tvoří ženy. Toto onemocnění nedokáže současná medicína léčit v plném rozsahu, podáváním léků lze však zhoršující se vidění, které může vést až k oslepnutí, zastavit.

Suchá a vlhká makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou ztráty zraku. Tato oční vada, která postihuje centrální část oční sítnice, má dvě formy, suchou a vlhkou. Suchá neboli atrofická forma, která může přejít ve vlhkou, postihuje více než 85 % pacientů, vlhká neboli exsudativní pak zbývajících15% z nich. Z hlediska rizika ztráty zraku představuje vlhká degenerace mnohem závažnější onemocnění nežli suchá degenerace, 9 z 10 pacientů trpících vlhkou degenerací oslepne. Makulární degenerace nemusí postihovat obě oči, může být jen na jedno oko, většinou však ve finále postihne obě dvě.

Projevy a příčiny suché formy VPMD

Suchá makulární degenerace zpravidla nemá zásadní vliv na kvalitu zraku. Její projevy se objevují pozvolna. Pro tuto formu onemocnění je typické, že ke zhoršování zraku dochází v průběhu let. Nejprve se objevuje zhoršení viditelnosti za soumraku a za tmy, pacienti začnou vidět rozmazaně a mají problém zaostřit na jednotlivé objekty (pacienti mají problémy se čtením). Přestože pacienti vidí střed objektů rozmazaně, jejich periferní vidění zůstává zachováno. Jak postupně dochází ke zhoršení zraku, v pokročilejším stadiu má rozmazaný střed podobu jednobarevné skvrny, nejčastěji šedé až černé barvy. Příčinou suché formy VPMD je odumírání světločivných buněk.

Projevy a příčiny vlhké formy VPMD

Pro vlhkou formu VPMD je typický velmi rychlý průběh. Pacient trpí vlnitým viděním, objekty se mu promítají na sítnici jako zvlněné. Během několika týdnů až měsíců ve většině případů oslepne. Příčinou vlhké makulární degenerace je prorůstání cév pod sítnicí, které způsobují prosakování krve do sítnice, což má za následek otok a následně vznik jizvy na sítnici.

Možnosti léčby

Zatímco pro suchou formu VPMD dosud neexistuje účinná léčba, u vlhké formy onemocnění možnost léčby existuje, a to konkrétně terapie zaměřená na potlačení růstu nových cév. Potlačení růstu nových cév se dosahuje podáváním anti VEGF preparátů. Anti VEGF preparáty se aplikují injekčně. Tato léčba je bezbolestná a dokáže stabilizovat nemoc a zabránit tak dalšímu zhoršování stavu pacientů. Další z možností představuje použití laseru (buďto léčba laserem, nebo fotodynamická léčba, ke které se rovněž používá laser), nevýhodou laserových metod však je, že je na rozdíl od aplikace VEGF preparátů je nelze uplatnit u většiny pacientů. Léčbu, stejně jako prevenci, lze dále podpořit podáváním silných antioxidantů, zejména u kuřáků, kteří představují rizikovou skupinu pacientů s VPMD (dalšími rizikovými faktory pro vznik VPMD jsou obezita, diabetes a vysoký krevní tlak), strava bohatá na omega-3 nenasycené kyseliny zinek, vitamín E a lutein.

Prevence

Přestože makulární degenerace je z větší části geneticky podmíněna (způsobuje ji poškozený gen odpovědný za metabolismus sítnice), patří mezi oční vady, na jejichž vzniku se významně podílí také vlivy prostředí. Z hlediska prevence je důležité chránit si oči před škodlivým UV zářením, dbát na zdravý jídelníček a celkově zdravou životosprávu. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění postihuje velkou část pacientů po 70. roce věku (nejčastěji v podobě suché formy, která se však, jak bylo uvedeno výše, může postupně vyvinout ve vlhkou formu, jež může vést k úplné ztrátě zraku, ale na druhou stranu ji lze léčit), mezi důležitá preventivní opatření rovněž patří prohlídky u očního lékaře, a to přibližně od 45. roku věku. Význam preventivních prohlídek je o to větší, že u časné makulární degenerace nejsou pacienty subjektivně pozorovány žádné příznaky. Ty se objeví až později.

Diagnóza VPMD

V případě podezření, že některou z forem VPMD trpíte, měli byste očního lékaře vyhledat co nejdříve. Včasná diagnóza je základním předpokladem pro zmírnění příznaků a zamezení tomu, aby se VPMD rozvinula do své nejtěžší podoby. Diagnózu stanovuje oční lékař na základě provedení pupilární dilatace a vyšetření sítnice.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here