Domů Nemoci Anatomie člověka Mandibula, dolní čelist

Mandibula, dolní čelist

Mandibula je latinský název pro kost dolní čelist. Jedná se o nepárou kost hlavy, její obličejové části. Dolní čelist je u každého člověka individuální tvarovaná.

Stavba mandibuly:

Mandibula se skládá z těla, na které navazují dvě ramena (corpus a rami mandibulae). Ramena s tělem dolní čelisti svírají úhel 120‒125 stupňů. U dětí je úhel méně ostrý.

Mandibula rámuje náš obličej a dává tvar jeho spodní části. Tvoří naši bradu, což je vlastně vnější přední plocha mandibuly, její bradový výběžek.

Je také nositelkou zubů. Ty jsou uložené v pars alveolaris, která je na horním okraji dolní čelistní kosti. Jsou to vytvořená místa v kosti pro zuby, se zubními lůžky, tj. alveoly, které jsou od sebe oddělena septy. V každém lůžku je pak zasazen zub.

Svaly, které se upínají na dolní čelist:

Žvýkací svaly umožňují pohyby čelisti během zpracovávání potravy v ústech. Sem patří sval spánkový (musculus teporalis), sval žvýkací (musculus masseter), zevní křídlový sval (musculus pterygoideus lateralis) a vnitřní křídlový sval (musculus pterygoideus medialis). Svaly zajišťují stažení čelisti, tj. otevření úst, posun čelisti do stran a přitažení dolní čelisti k horní čelisti.  Na otevření čelisti se také spolupodílí svaly jazyka a krku, tj. podjazykočelistní (musculus mylohyiodeus), sval dvoubříškový (musculus digastricus) atd.

Inervace a arterie oblasti mandibuly:

Hlavním nervem oblasti dolní čelisti je nervus mandibularis, který je třetí větví pátého hlavového nervu, tj. nervus trigeminus. I z mandibulárního nervu vystupují větve, které inervují jednotlivé oblasti, např. větve pro žvýkací svaly, pro inervaci ústní dutiny a jazyka atd. Díky zablokování přenosu nervových vzruchů je možné provést zákroky na dásních a zubech dolní čelisti. Zubaři toho často využívají

Oblast dolní čelisti je zásobena krví z arterií alveolaris inferior, které odstupují z arterie pro horní čelist (arteria maxilaris), která vychází z vnější krkavice (corotis externa).

Poškození mandibuly:

Zlomeniny

Nejčastěji se jedná o fraktury, které mohou vzniknout přímým i nepřímým způsobem. Jsou provázeny bolestí, otokem a narušenou pohyblivostí čelisti.  Může se jednat o zlomeniny jednoduché, dvojité nebo tříštivé. Zlomit se může jak tělo, tak ramena čelisti. Se  zlomeninou čelisti se většinou pojí i poranění zubů.

Vykloubení, luxace mandibuly

Dochází k posunu hlavičky ramene mandibuly, které spoluvytváří čelistní kloub. Luxace se projevuje neschopnosti zavřít ústa.

Další

Mandibulu může také postihnout jako jiné kosti osteoporóza, nádorová onemocnění a záněty, které mohou přejít do kosti ze zanícených zubů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here