Domů Nemoci Nervová soustava Meningeom

Meningeom

Meningeom je druh nádoru mozku. Má původ v buňkách mozkových plen, meninzích, a tvoří cca 15−20% všech mozkových nádorů. Častěji se vyskytují u žen než u mužů, a to mezi 40−60 lety. Meningy kryjí nejen mozek, ale také míchu, proto mohou být meningeomy také v páteřním kanále. Většina meningeomů je nezhoubná, ale ohrožuje pacienta svým růstem a útlakem okolní tkáně. Menigeomy mohou destruovat kosti lebky či páteře, ale také utlačovat mozkovou tkáň. Pokud vyrůstají v okolí cév mozku, mohou je svým růstem uzavřít či naopak rozrušit a může dojít ke krvácení do mozkové tkáně. Maligní forma je meningosarkom.

Druhy meningeomů:

  • Solitární, jednotlivé
  • Meningomatóza, tj. mnohočetný výskyt meningeomů

Vzniku nádorů:

Původ není přesně objasněn. Roli hraje genetická zátěž, radiační záření, hormonální vlivy u žen aj.

Příznaky:

Nádor může být dlouho němý, dokud nezačne utlačovat okolí či nezpůsobí otok mozkové tkáně.

Nejčastěji se objevují neurologické poruchyepileptické záchvaty, poruchy hybnosti či citlivosti, dvojité vidění, inkontinence moči a stolice, poruchy čichu či řeči, změny osobnosti, poruchy nálad.

Při zvýšení nitrolebního tlaku dochází k bolestem hlavy a zvracení.

Při útlacích míchy se objevuje hlavně ochrnutí pod místem útlaku.

Predilekční místa výskytu meningeomů:

  • Parasagitální – zde dochází např. k útlaku části mozku řídící hybnost dolních končetin.
  • Malé křídlo kosti klínové
  • V oblasti sella turcica, tureckého sedla v blízkosti křížení zrakových drah
  • U mostomozečkového úhlu

Diagnostika meningeomů:

Nejdůležitější roli v diagnostice hrají zobrazovací metody jako CT a magnetická rezonance. Díky nim je nádor objeven i přesně lokalizován a zjištěna jeho velikost, což  je využito při chirurgickém odstranění. K vyšetření se může také přidat kontrastní látka, která více ozřejmí nádor. Může se provést také angiografie, při které je možné embolizovat, ucpat, cévy vedoucí k nádoru, čímž by se poté zmenšilo krvácení při odstraňování tumoru.

meningeom

Léčba meningeomů:

Léčbou první volby je chirurgické odstranění nádoru. Chirurg se řídí dle věku a stavu pacienta, pokud se jedná o staršího pacienta s malým nádorem, který nečiní žádné obtíže, může se operace odložit a nádor kontrolovat v průběhu času, zda a jak rychle roste. Krom neurochirurgického zákroku je možné u menších a hůře přístupných nádorů použít i ozáření Leksellovým gama nožem.

V případě agresivních a rychle rostoucích nádorů se přistupuje i k radioterapii, stejně tak u mnohočetných meningeomů.

Chemoterapie není volena, nádory na ni nereagují.

Meningeomy se mohou znovuobjevit i po celkovém odstranění, a to až v 10 % případů během cca 10 let.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here