Domů Nemoci Vnitřní orgány Minerálový rozvrat

Minerálový rozvrat

Minerálovému rozvratu vnitřního prostředí se věnuje homeostáza. Ta totiž zahrnuje rovnováhu organismu a jeho optimální fungování. Jde o rovnováhu tekutin, tělesné teploty a dále udržení optimálního pH, které je závislé na minerálech, přesněji na koncentraci sodíku, draslíku, vápníku a iontů. 

Hladiny minerálů je přitom nutné regulovat podle životního prostředí, stravy i aktivity, kterou provádíme. Rovnováha je zajištěna regulačními mechanismy.  

Porucha rovnováhy – acidóza a alkalóza

Poruše rovnováhy kyselin se říká acidóza a zásaditých látek zase alkalóza. Dochází k nim díky metabolickým dějům nebo poruchami dýchání. 

Minerálový rozvrat – Realimentační syndrom

Jednou z příčin dysbalance je tzv. Realimentační syndrom, známý jako Refeeding syndrome. Jde o označení pro komplexní narušení metabolických procesů, jež je spojeno s poškozením zdraví a ohrožením jedince na životě. K tomuto stavu se dopracuje právě minerálním rozvratem, k němuž dojde především po těžkém hladovění, jemuž pak bylo podáno velké množství potravin. 

Je spojen s nízkými hladinami minerálů

Když se takto vyhladovělý jedinec najednou hodně nají, může dojít k celé řadě komplikací. Cukr v potravě vyžaduje uvolnění inzulinu a vstup do buněk, což se neobejde bez fosforu, kterého už je nedostatek a jeho další spotřebování vede k rychlému poklesu zbylého fosforu, což může vést k poruchám rytmu, svalovým křečím a někdy i k selhání kardiovaskulárního systému. Může také destabilizovat červené krvinky a může způsobit jejich rozpad. 

Tento stav se neděje pouze u fosforu, ale i u dalších minerálů, kterých je málo. Jako třeba s draslíkem. Ten se do krve přesouvá z buněčných zásob a dokáže se udržet dlouho stabilní. Jenomže při nastartování metabolismu potravou, se přesune zase zpět do buněk a to může mít za následek poruchu srdečního rytmu a existuje tu i riziko srdeční zástavy. V případě hořčíku může dojít ke křečovým stavům a nebezpečným poruchám srdečního rytmu. 

Jak se minerálový rozvrat projevuje? 

Jak bylo výše uvedeno, k nejčastějším projevům patří ty kardiovaskulární. Objevit se mohou poruchy srdečního rytmu, selhávání srdce a zástava. Kromě toho se objevují i neurologické příznaky, k nimž patří svalová slabost, křeče, brnění končetin, zmatenost a poruchy vědomí. Dále se může objevit i rozpad červených krvinek, což je spojeno s chudokrevností, která může být velmi závažná. Chudokrevnost pak negativně ovlivňuje okysličení tkání kyslíkem. Trávicí trakt pak může reagovat různě, objevit se mohou průjmy, nemusí zvládnout vstřebávání živin. Rychlý minerálový rozvrat může narušit střevní pohyblivost a může vyvolat naopak zácpu a může přejít i do smrtelně nebezpečné střevní neprůchodnosti. 

Jak tuto situaci vyřešit 

Rozhodně ne náhlým a velkým přísunem potravy. Jídlo je nutné  zajistit pod zdravotním dohledem, ideálně na specializovaném pracovišti JIP. Jídlo nutné podávat velice opatrně, aby nedošlo k předávkování. Aby došlo k vyrovnání minerálního rozvratu je zapotřebí dodávat také fosfor, draslík, hořčík a dále pak i vitamín B. Stav je nutné opakovaně kontrolovat prostřednictvím krevních testů. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here