Domů Nemoci Vyšetření, operace MMSE test, Test kognitivních funkcí-Mini Mental State Exam

MMSE test, Test kognitivních funkcí-Mini Mental State Exam

MMSE test je používán od roku 1975. Rychle se stal velmi populární jako rychlý skríning mentálních funkcí a demence.

Výhody testu:

Výhodou testu je, že není nutné žádné další vybavení, trénink toho, kdo test dává. Test je možné provést kdekoli, např. i u lůžka pacienta. Přitom má test vysokou validitu a výsledky jsou přesné. I vyhodnocení testu je rychlé.

Nevýhody testu:

Test má samozřejmě i jisté nedostatky, může být ovlivněn demografickými faktory, mezi které patří např. věk a vzdělání.

Test také není schopen zachytit drobné změny v mentálních funkcích. Někdy je vhodnější využít jiné typy testů k doplnění.

Proč se využívá:

 • Zjištění narušení mentálních funkcí, snížení kognitivních funkcí
 • Zjišťování postupu/zhoršování demence

Průběh testu:

Během testu jsou kladeny otázky/příkazy z 10 oblastí. Trvá mezi 5 až 10 minutami. Zkoumá funkce jako pozornost, počítání, vyvolání z paměti, jazyk, schopnost plnit příkazy, orientaci atd.

Co je v testu:

 1. První oblast se týká orientace. Pacient je dotazován na to, zda ví:
 • Jaké je roční období
 • Co je za rok
 • Jaký je nyní měsíc
 • Co je za den v týdnu
 • V jaké zemi se pacient nachází
 • Ve kterém okrese se nachází
 • V kterém městě se nachází
 • V jakém zdravotnickém zařízení
 • V jakém podlaží nyní je
 1. Druhá oblast se týká schopnosti zapamatovat. Testující sdělí testovanému 3 slova, která testovaný okamžitě zopakuje. Ze pár minut testovaný slova opět zopakuje.
 2. Třetí část se týká pozornosti a počítání. Odečítá se 7 od 100. Jestliže pacient nechce počítat, může se zvolit slovní obdoba, např. hláskování slova pozpátku.
 3. Čtvrtá část testu se zabývá vybavováním si. Pacient musí opět zopakovat slova, která slyšel bodě 2.
 4. Pátá část je zaměřená na pojmenovávání předmětu. Testující ukáže předmět a testovaný jej musí určit, např. ukáže na knihu, tužku atd.
 5. Šestá část se věnuje opakování toho, co testující říká.
 6. Sedmá část za zaměřuje na stupňování příkazu. To znamená, že testovaný provede určitý povel a na ten následuje další. Např. vezměte papír do levé ruky – papír přeložte na třetiny ‒ dejte přeložený papír na stůl atd.
 7. Osmá část testu je o čtení a plnění příkazů. Testovanému jsou ukazovány kartičky s napsaným povelem, např. kartička se: zavřete oči, a testovaný musí provést to, co je na kartičce napsáno, a to do 10 sekund.
 8. Devátá část je o psaní. Testovaný je vyzván, aby napsal jakoukoli větu. Hodnotí se, zda má věta smysl, má podmět a přísudek. Gramatické chyby nejsou hodnoceny.
 9. Desátá část je obkreslování. Testovaný má za úkol nakreslit obrázek, který vidí, pro správné provedení samozřejmě nemusí být zcela přesný, ale musí mít zachovány určité základní rysy. Nejčastěji se obkreslují geometrické tvary, kde musí být správně úhly.
Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here