Domů Nemoci Ostatní Nárok na invalidní důchod a jeho výše

Nárok na invalidní důchod a jeho výše

V České republice aktuálně pobírá invalidní důchod na 400 000 lidí. Je to poměrně vysoké číslo, i přesto je nutno dodat, že získat jej není jednoduché a je nutné splňovat přísná pravidla.

I když si myslíte, že jste nemocní a nemáte to v životě jednoduché, nemusí to vždy znamenat, že proto máte nárok na invalidní důchod. Abyste měli na invalidní důchod nárok, musíte splňovat dvě základní pravidla, a to:

Základní podmínky pro nárok na invalidní důchod

Po odborném posouzení zdravotního stavu nemocného posudkový lékař uzná, že se jedná o plnou nebo částečnou invaliditu. To je však pouze jedna část, ta druhá zmiňuje to, že žadatel o invalidní důchod musí splnit potřebnou dobu pojištění.

Kdo má na invalidní důchod nárok?

Na invalidní důchod má všeobecně každý, komu poklesne pracovní schopnost  důsledku zhoršení zdravotního stavu pod určitou hranici (o určitá procenta, přesně řečeno minimálně o 35%). To, jestli tomu tak skutečně je, posoudí posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení daného okresu podle zdravotní dokumentace, kterou mu dodáte. Nárok na invalidní důchod rovněž nemají ani ti lidi, kteří mají více než 65 let. Na invalidní důchod nemá nárok ten, kdo má nárok na starobní důchod, kromě těch, kteří šli do předčasného starobního důchodu anebo se stali invalidními z důvodu pracovního úrazu anebo nemoci z povolání. Na invalidní důchod na invaliditu třetího stupně má každá osoba nad 18 let s trvalým pobytem na území ČR, jestliže jeho invalidita vznikla před 18 rokem života, byť daná osoba nebyla účastna pojištění potřebnou dobu. V mnohých případech je žádost o invalidní důchod z těch nejrůznějších důvodů zamítnuta. Při posuzování žádosti je posuzováno i to, zda je u nemocného reálná rekvalifikace anebo změna pracovní činnosti.

Nároky na invalidní důchod z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Zákon rozlišuje 3 stupně invalidity. I. stupeň mají nárok získat ti, kterým zdraví pokleslo minimálně  o 35% a maximálně o 49%. II. stupeň mají nárok získat ti, jimž zdraví dlouhodobě pokleslo o víc než 50% nejvíce však o 69% a III. stupeň mají nárok získat všichni ti se snížením zdraví o víc než 70%.

Kde o invalidní důchod zažádat?

O invalidní důchod si musíte zažádat osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení, případně o něj může zažádat ten, koho zplnomocníte. Důležité je žádost sepsat s daným pracovníkem a dále je důležité podstoupit různá vyšetření, které byte měli doložit spolu se zprávou a vyjádřením lékaře. Na těchto podkladech totiž posudkový lékař posoudí, jaká je vaše pracovní schopnost a jestli na důchod máte dle stanovených zákonných pravidel nárok (schválení ovlivňuje speciální tabulka diagnóz, která přesně definuje procenta postižení). Na těchto základech je pak invalidní důchod schválen nebo zamítnut.

Výše invalidního důchodu

Výši invalidního důchodu určuje výše základního výměru a procentuálního výměru. Základní výměra důchodu je stejná, ta procentuální se odvíjí od odvodů na důchodové pojištění a získané době pojištění. Čím vyšší jsou příjmy a doba pojištění, tím je i vyšší invalidní důchod. Při výpočtu se přitom zohledňuje tzv. dopočtená doba, tedy doba pojištění od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku.

Procentuální výměr pro 1. stupeň je 0,5% výpočtového základu, 2. stupeň má 0,75% výpočtového základu a pro 3. stupeň pak 1,5% výpočtového základu. 

Výše základního výměru invalidního důchodu pro rok 2017 je pak 2550 korun.

3 KOMENTÁŘE

  1. Mám Bechtěrevovu chorobu konkrétně krční páteře(hybnost 15%).Je mi 57let.Mám nárok na ID?

  2. Dobry den, taky by me zajimalo mam ocni protezu a na to druhe oko taky dobre nevidim jestli mam narok .dekuji

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here