Domů Nemoci Onemocnění srdce Nedomykavost chlopně

Nedomykavost chlopně

Nedomykavost chlopně je poměrně častá vrozená srdeční vada, která postihuje srdce nebo krevní cévy, které k němu vedou. Přestože ke vzniku srdeční vady dochází v průběhu prenatálního vývoje dítěte, nedomykavost chlopně bývá často diagnostikována až po několika letech. Léčba může být buď farmakologická, nebo chirurgická. Absence léčby je spojena s rizikem selhání srdce.

Chlopně a jejich význam

Srdeční chlopně jsou důležitou součástí oběhové soustavy, koordinovaně se otvírají a uzavírají a fungují jako

Nedomykavost chlopně
Nedomykavost chlopně

jednocestné ventily, jejichž úkolem je zabránit zpětnému toku krve do srdce. O chlopní vadě hovoříme v případě nesprávné funkce některé nebo některých z chlopní. Mezi nejčastější vady patří buď zúžení (stenóza), nebo nedomykavost chlopně.

Nedomykavost srdce: příznaky a diagnostika

Při nedomykavosti neboli insuficienci chlopně se část již přečerpané krve vrací postiženou chlopní zpět do srdečního oddílu, který opustila, což má za následek nadměrné zatížení srdečního svalu. V počátečním stadiu onemocnění se srdce dokáže vyrovnat se zvýšenými nároky, s postupem času však začne docházet k přetěžování srdce spojenému s rizikem srdečního selhání. V pozdním stadiu onemocnění rovněž hrozí poškození dalších životně důležitých orgánů, a to především plic, jater a ledvin. K zamezení progrese onemocnění je důležitá včasná diagnostika a léčba. Nedomykavost chlopně je diagnostikována na základě příznaků a projevů – mezi typické příznaky patří dýchací obtíže (dušnost a rychlé dýchání). Lékař dále provede poslechové vyšetření. Vadu pak potvrdí echokardiografické vyšetření.

Vrozené onemocnění

Nedomykavost chlopně je dědičné a vrozené onemocnění, které vzniká v průběhu prenatálního vývoje plodu a bývá diagnostikováno již u novorozených dětí. Novorozenci mohou vydávat sípavé zvuky, být rozmrzelí a malátní. Dalším příznakem je nápadná bledost nebo dokonce namodralost způsobená cyanózou. Děti mívají problémy s krmením, při sání se potí a špatně se jim dýchá a v důsledku toho mohou špatně přibývat na váze. Velmi často je však nedomykavost chlopně zjištěna mnohem později než v novorozeneckém věku.

Léčba onemocnění

Metody léčby vychází ze stadia závažnosti onemocnění. Zpočátku se pacientům podávají medikamenty na udržení srdeční výkonnosti. Později si však nedomykavost chlopně vyžádá operační řešení na oddělení kardiochirurgie. Zde je možnou alternativou buď plastika chlopně (její chirurgická náprava), nebo (jak je tomu ve většině případů) náhrada původní chlopně umělou protézou. Umělé chlopně se přitom vyrábějí z různých materiálů, biologických i mechanických (nebiologických). Příkladem nebiologického materiálu je vysoce odolný plast nebo kov, biologické chlopně se pak vyrábějí ze živých tkání.

Průběh operace

Operace, která trvá v průměru 3 hodiny, probíhá v několika krocích: nejprve se provede podélný řez nad hrudní kostí, poté je pacient napojen na mimotělní krevní oběh, který zároveň převezme funkci plic, následuje samotná výměna (srdce musí být ochlazené), opětovné připojení na vlastní tělní oběh a uzavření operační rány. U většiny pacientů dochází po několikaměsíční rekonvalescenci k výraznému zvýšení fyzické zdatnosti, a tím i kvality života. Operace je samozřejmě spojena i s jistými riziky, jako je například trombóza nebo infekční zánět. Pacienti s umělou chlopní by se měli vyvarovat kouření, ženy pak antikoncepční metody založené na aplikaci nitroděložního tělíska.

Možnosti prevence

Vzhledem k tomu, že mezi rizikové faktory vrozených srdečních vad patří vedle dědičnosti užívání alkoholu a některých léků v období těhotenství, je z hlediska prevence důležité, aby se těhotné ženy vyvarovaly pití alkoholu a o všech užívaných medikamentech se předem poradily s lékařem. Včasná diagnostika a léčba pak snižuje riziko náhlého srdečního selhání.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here