Domů Nemoci Vyšetření, operace Nefrostomie

Nefrostomie

Nefrostomie je zákrok na ledvině, jímž se vytvoří spojení mezi ledvinou a povrchem těla. Vytvoří se vývod na kůži z ledviny. Nefrostomie nemusí být trvalá. Slouží k překlenutí doby, než je vyřešen problém s odtokem moči.  Existují i případy, kdy je nefrostomie trvalá.

Důvody vytvoření nefrostomie:

Nefrostomie se provádí v případě, že jsou ohroženy ledviny, jejich funkce. Nejčastěji pak v případech, kdy může dojít k hydronefróze vinou hromadění moči v močových cestách a v ledvině. Moč pak utlačuje ledvinnou tkáň a ta je destruována.

Překážka v močových cestách:

 • Přítomnost močových kamenů, které není možné okamžitě odstranit
 • Nádor uvnitř močových cest, který uzavře odtok moči
 • Nádory okolních tkání, které tlačí na močové cesty nebo do nic prorůstají
 • Útlak močových cest uzlinami v břiše
 • Útlak cévní výdutí
 • Vytvoření striktur, např. po zánětu či radioterapii

Provedení nefrostomie:

Punkční nefrostomie se provádí v lokálním umrtvení, je možné zvolit i anestezii celkovou. Před samotnou punkcí se pomocí ultrazvuku zobrazí ledvina a najde se místo punkčního vpichu.  I další kroky jsou kontrolovány pomocí ultrazvuku, aby bylo přesně vidět, kam jehla proniká.

Po nalezení vhodného místa se na kůži a podkoží provede drobný řez, jímž se zavede do ledviny jehla, jímž je protažen vodící drát a na něj se nasazují dilatátory, stále širší trubice, jimiž se pomalu rozšíří vstupní kanál do ledviny. Nakonec se po vodícím drátu zavede drenážní trubice. Před zafixováním je ještě pomocí rentgenu zkontrolováno, zda je dobře umístěn, a poté je zafixován na kůži. Nakonec se nasadí sběrný sáček, do nějž je moč jímána. Močový katetr se musí vyměňovat.

Komplikace nefrostomie:

Komplikace se během provedení nefrostomie vyskytují vzácně.

 • Krvácení: jelikož je ledvina výrazně prokrvená, může dojít po napíchnutí ke krvácení. Někdy i takovému, které není možné zastavit a může dojít k nutnosti ledvinu odstranit
 • Poškození jiného orgánu: u některých pacientů může být uložení orgánu netypické a během punkce se poškodí i tento orgán
 • Infikování místa vpichu

Komplikace s katetrem:

 • Únik, prosakování moči okolo katetru, např. do břicha
 • Zanesení katetru, usazování močových solí
 • Infikování katetru
 • Ucpání katetru, např. vniknutím močového kamene

Po nefrostomii:

Po nefrostomii je nutné dodržovat určitá pravidla.

 • Kůži v okolí drenážního katetru je nutné udržovat čisté, do dohojení je nutné překrývat sterilním krytím
 • Celkové umytí je možné po cca 48 hodinách od výkonu
 • Nutné uzpůsobit aktivitu nefrostomii
 • Dbát na to, aby nedošlo k vytržení nefrostomie
 • Je nutné zamezit vstupu infekce drenážní trubicí
 • Dodržovat kontroly a nechat měnit drenážní trubici, výměna probíhá po 6 týdnech
 • Dodržovat pitný režim
 • Nutné je sledovat moč, její barvu, zápach, pokud je zakalená atd., je nutné vyhledat lékaře, neboť to ukazuje na infekci

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here