Domů Nemoci Nervová soustava Neglect syndrom, syndrom opomíjení

Neglect syndrom, syndrom opomíjení

Neglect syndrom je selektivní porucha vědomí, kdy si pacient neuvědomuje podněty přicházející ze strany opačné, než je léze v mozku, tj. kontralaterální stimuly.

Příčiny vzniku syndromu:

 • Cévní mozkové příhody
 • Těžké záněty mozku
 • Mozkové nádory
 • Poškození mozku při traumatu

Neglect syndrom

Typy neglect syndromu dle typu postižení pohybu nebo smyslů:

 • Motorický – u pacientů dochází např. k hypometrii, udělají pohyb, který je kratší, než je potřeba, hypokineze, tj. je výrazně zpomalen začátek pohybu… Dochází tedy k různým formám váznutí pohybu končetinami, hlavou…
 • Senzoricko-senzivitní – tento typ se dále ještě dělí na zrakový, taktilní (hmatový), čichový a sluchový. Jedná se o selektivní poruchu uvědomování si smyslových vjemů. Většinou se nejedná jen o poruchu v jednom vjemu, ale mohou se kombinovat.
 • Representatorní – jedná se o poruchu vybavování si představ, není schopen si vybavit předměty z neglektované strany.

Můžeme jej také dělit dle vztahu k osobě pacienta:

 • Personální – dochází při něm k ignorování poloviny těla při denních činnostech a péči o sebe. Pacient si tedy češe jen polovinu hlavy, stejně tak se oholí jen na půlce obličeje, oblékne si jen jeden rukáv košile…
 • Prostorový – pacient ztratil schopnost uvědomit si podněty z opačné strany, a to buď z blízkého či vzdáleného okolí (peripersonální a extrapersonální).

Příznaky neglect syndromu:

Příznaky se odvíjí od typu neglect syndromu  a mohou se také proměňovat v čase a mohou se vzájemně kombinovat.

Klinicky velmi výrazný je poškození zrakově prostorové orientace, pacient nevnímá překážky na jedné straně. Vráží do nich, tj. do nábytku, dveří. Je tedy často zraněn. Má též problémy se čtením a psaním. Často čtou texty z poloviny listy a stejně tak i píší.

V případě motorického neglect syndromu jsou hůře prováděny různé činnosti vyžadující využití obou končetin. Patrný je tento deficit i při gestikulaci či chůzi, nejsou zde patrné souhyby. U lehčích případů se říká, že je jedna polovina línější. I zde hrozí úrazy pacienta, např. i pády.

Neglect syndrom dále provázejí:

 • Fenomén extinkce – porucha vnímání, při sledování dvou podnětů, jeden z postižené strany zcela ingnoruje
 • Allestézie – pacient identifikuje předměty z neglektované strany, jako by přicházely ze strany zdravé. Má-li pohnout končetinami na neglectované straně, pohne končetinami na straně zdravé.
 • Anozognózie – popírání vlastního funkčního deficitu, neuvědomuje si svou nemoc.
 • Anozodiaforie – chybění citového doprovodu vlastní i závažnější funkční poruchy.
 • Asomatognózie – jedná se o pocit nenáležitosti, pacient si vůbec neuvědomuje půlku svého těla či některé jeho části, považuje je za cizí.
 • Hemiakinezie – pohybová chudost

Léčba neglect syndromu:

 • Léčba onemocnění, které neglect syndrom vyvolalo
 • Trénování poškozených funkcí, tj. např. u zrakového zlepšování pohybů očí, fixování pohledu…
 • Podpora a posilování zachovaných funkcí
 • Náhrada poškozené funkce, např. úpravy životního prostoru, optické pomůcky…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here