Domů Nemoci Vyšetření, operace Nekrektomie

Nekrektomie

Nekrektomie je proces, při němž se chirurgicky odstraní tkáň, která propadla nekróze, tj. odumřela, aby se podpořilo hojení. Odumřelá tkáň totiž hojení brání a je riziko infikování atd.

nekrózám tkáně dochází např. u proleženin (dekubitů), hlubokých popálenin, omrzlin, gangrén… Je dána přerušením přísunu kyslíku a živin do tkáně, což se děje porušením prokrvení tkáně.

Typy nekrektomií:

Již výše bylo zmíněné, že odumřelá tkáň brání dobrému hojení rány. Tato neživá tkáň se velmi snadno infikuje a infekce může přejít i do zdravé tkáně. Často je infikována bakteriemi, které jsou silně rezistentní na léčbu antibiotiky. Z odumřelé tkáně se také uvolňují toxické látky.

Níže zmíněné metody je možné kombinovat.

Nekrektomie ostrá

Tangenciální: tímto procesem je devitalizovaná tkáň odstraňována po vrstvách. Můře se seřezávat či seškrabávat. Je důležité, aby se během zákroku dostal chirurg až na zdravou tkáň. Zde je nevýhoda, že se dostaví také krvácení z drobných cév, ke kterým se chirurg dostane.

Fasciální: během tohoto typu ostré nekrektomie se odstraní odumřelá tkáň, např. u popáleninjednom kuse, to znamená kůže + podkoží až na svalovou fascii. Pokud je nutné odstranit větší plochu, provádí se ostrá nekrektomie celkové narkóze, jedná se totiž o proces velmi bolestivý. U malých ran je možné provést zákrok ambulantně pouze v místním znecitlivění.

Okolí rány je dezinfikováno, pak se rána zarouškuje a začne se s odstraňováním tkáně. Rána se nesešívá. Mohou se však použít adaptační stehy, jimiž se mírně přiblíží okraje rány k sobě. Otevřená plocha dává možnost ránu opakovaně čistit a podpořit hojení. Při zašití by mohlo hrozit, že v ráně zůstal kousek mrtvé tkáně, popř. infekce.

Nekrektomie chemická

Při chemické nekrektomii se využívá 40% kyselina benzoová v podobě masti. Dříve bylo využíváno kyseliny salicylové. Mast se nanesa na poškozené místo a nechává se na něm 48 hodin. Okolní zdravou tkáň je nutné chránit před poškozením.

Nekrektomie enzymatická

Enzymatická metoda se také nazývá enzymatická nekrolýza. K rozložení odumřelé tkáně se využívají enzymy, které ji dále štěpí, např. kolagenázy a proteázy.

Po všech typech nekrektomií je možné krýt očištěnou otevřenou plochu různými typy materiálů od syntetických po biologické. Krytí se přikládá, aby se zabránilo ztrátám tepla a tekutin, omezuje se tím také ztráta bílkovin a zabraňuje infikování rány. Krytí také podporuje hojivé a regenerační procesy. Při větším poškození je konečným řešením krytí autotransplantátem, tj. částí vlastní pokožky.

Larvoterapie

V současné době je možné jako doplňkovou terapii při odstraňování odumřelé tkáně použít také larvoterapii. Larvy hmyzu zkonzumují mrtvou tkáň, přičemž nepoškodí živou. Jejich působení navíc stimuluje regeneraci rány.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here