Domů Pacient Neschopenka ve výpovědní lhůtě

Neschopenka ve výpovědní lhůtě

I když skončíte zaměstnání, jsou situace, kdy můžete i potom dostávat nemocenskou při neschopence. Musí to ale odpovídat všem zákonným náležitostem. 

Kdy můžete dostat neschopenku po ukončení pracovního poměru? 

Na placenou neschopenku, čili nemocenskou, máte nárok i v ochranné 7 denní lhůtě po skončení pracovního poměru a na mateřskou dokonce ve 180 denní lhůtě po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění. Dle zákona o nemocenském pojištění plyne ze zaměstnání malého rozsahu, ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nebo z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodce nebo invalidního důchodu třetího stupně. 

Neschopenka ve výpovědní lhůtě prodlužuje výpovědní lhůtu

Pokud onemocníte během vaší výpovědní lhůty, nemůžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti, ani ze zdravotních důvodů. Naopak během pracovní neschopnosti může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr z důvodu: 

  • rušení zaměstnavatele a jeho části
  • při porušení pracovní kázně
  • a dalších důvodů, které jsou uvedeny v paragrafu 54 Zákoníku práce

Pokud již jste ve výpovědi a během ní onemocníte

Když onemocníte během této doby, dostáváte se do tzv. ochranné doby podle paragrafu 53 prvního odstavce Zákoníku práce. 

  • Výpovědní lhůta se prodlužuje, když ochranná doba přesahuje konec výpovědní doby. 
  • Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část, tedy zbývající úsek doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá. 
  • V případě, že zaměstnanec v prvním měsíci dvouměsíční výpovědní doby uznán na 2 týdny práce neschopným pro nemoc, nemá jeho nemoc vliv na délku výpovědní doby. Skončí přesně tak, jak původně měla. 

Hromadné propouštění a prodloužení výpovědní doby

Při hromadném propouštění zaměstnanců musí zaměstnavatel dodat krajské pobočce úřadu práce zápis o jednání s odbory o hromadném propouštění. a to vše 30 dní před skončením výpovědní lhůty, pokud tak neučiní, nebo to dodá později, výpovědní lhůta se právě o těchto 30 kalendářních dnů prodlužuje. 

Nárok na nemocenské dávky po výpovědi z práce

Nemocenské dávky, platné od 15. dne na neschopence jsou vypláceny i po ukončení zaměstnání. V případě, že je neschopenka zahájena ještě během pracovního poměru, nebo do 7 dnů od jeho skončení, máte nárok na nemocenské dávky. 

Kdo platí zdravotní a sociální pojištění během neschopenky v těchto případech

Pokud jste v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání, tak už za vás sociální a zdravotní pojištění neplatí zaměstnavatel. Pakliže máte nárok na nemocenskou, zak za vás zdravotní poojištění hradí stát, ale musíte to nahlásit své zdravotní pojišťovně, že jste v pracovní neschopnosti i po skončení zaměstnání. Sociální pojištění po ukončení zaměstnání neplatí nikdo, počítá se jako náhradní doba důchodového pojištění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here