Domů Nemoci Léky Neurontin

Neurontin

Neurontin, nebo také Gabapentin a Gralise, je lék užívaný k léčbě epilepsie a také některých bolestivých stavů jakým je třeba postherpetická neuralgie.

Princip účinku Neurontinu

Lék je rozpustný v tucích. Podobá se kyselině gama-aminomáselné, která je významným neurotransmiterem. Přesný mechanismus účinku však není jasný. Působí na centrální nervový systém protikřečově a proti bolestivě. 1 tableta Neurontinu obsahuje 600 nebo 800 Gabapentinu.

Indikace

Indikován je z důvodu epilepsie. Dá se jím léčit děti od tří let. Mimo to se užívá i k léčbě postherpetických bolestí u dospělých.

Vedlejší účinky

 • alergická reakce spojena s kopřivkou, anafylaxí i angioedémem.
 • spavost, slabost, otupělost, závratě
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • nekoordinovaný pohyb
 • sebevražedné sklony
 • neuropsychiatrické nežádoucí účinky u dětí
 • náhlá a nevysvětlitelná smrt u pacientů s epilepsií
 • bolest, třes, neuralgie, bolest zad, dyspepsie, dušnost a potíže podobné chřipce

Interakce v kombinaci s jinými léky

 • Užívání antacid ovlivňuje vstřebávání Neurontinu. Je proto nutné je užívat s dvouhodinovým rozdílem.
 • V kombinaci s jinými antiepileptiky u dětí, bylo zaznamenáno zvýšený výskyt virových infekcí, horečky, nauzea, zvracení a nevraživost.
 • Současné podávání s opioidy zvyšuje ospalost, utlumení, dýchací depresi. Užívání s hydrokodomem snižuje účinek opioidu.

Zvláštní upozornění

 • Až u 7% případů dětských pacientů bylo nutné léčbu přerušit kvůli nežádoucím účinkům.
 • Až u 10% se objevuje ospalost a špatná koordinace pohybů.
 • 3% se stává více nešikovnými.
 • Výzkumy potvrdily, že na tento lék může vzniknout závislost. Ohroženi jsou především ti, co užívají vyšší dávky léku.
 • Lék může ovlivnit schopnost řídit i ovládat stroje, a proto by tuto skutečnost měl lékař při předepisování zvážit.

Riziko sebevraždy

Na lehkou váhu by se neměly brát ani sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu. Nálady se objevují již po 12 týdnech užívání. Spolu s léky skupiny AED je riziko ještě vyšší. Pokus o sebevraždu může proběhnout již pouhý týden po zahájení léčby. Lékař proto při předepisování tohoto léku musí vzít v úvahu riziko, které ještě zhoršují přirozené sklony k depresím a dřívější pokusy o sebevraždu. Nemocný by také měl být upozorněn, aby při výskytu sebevražedných myšlenek, chování, depresi, změnách nálady a chování, sebepoškozování, okamžitě nahládil zdravotníkům.

Zvýšený vliv na vznik rakoviny

I u tohoto léku výzkumy odhalily negativní vliv na buňky slinivky, které mohou mít za příčinu vzniku rakovinného bujení. Zatím je toto potvrzeno u potkanů, u lidí je věc ve výzkumu, zatím bez potvrzení. Nicméně sledování potvrdilo výskyt nádorů prsu, plic, mozku, nadledvinek endometria i non Hodgkina. Tam, kde již někdy byly nádory, došlo ke zhoršení a znovuobjevení. Vědci však stále ještě nezjistili, zda Neurontin toto způsobuje, nebo ne.

Náhlá smrt

Výzkumy odhalily, že existuje jistá spojitost s užíváním tohoto léku na epilepsii a náhlou a nevysvětlitelnou smrtí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here