Domů Nemoci Psychické nemoci Nevyzrálá osobnost

Nevyzrálá osobnost

Zralá osoba je schopna dodržet dlouhodobé závazky, není vyvedena z míry ani lichotkami, ani kritikou; zralá osoba má v sobě pokoru, vyjadřuje vděčnost, dříve než jedná, myslí, nemyslí pouze na sebe a má své emoce pod kontrolou a berou je zcela přirozeně. Toto je tak stručně shrnutá definice zralosti. Pohled široké veřejnosti na problém nevyzrálosti je značně zkreslená.

I když se oficiálně dospělými staneme v 18, měli byste vědět, že věk ve skutečnosti nemá nic společného s dospělostí. Existuje mnoho mladších ročníků, kteří jsou mnohem vyspělejší a zralejší než lidi, které jsou klidně i o jednu generaci starší. A my vám řekneme, proč tomu tak je.

Nevyzrálá osobnost náleží k psychiatrickým a neurologickým diagnózám. Jde totiž o poruchu osobnosti, k níž dochází za jistých okolností.

Příčiny vzniku

Vliv na vznik má bezesporu genetika a také i to v čem člověk vyrůstal. Stav může ovlivnit i stres matky v těhotenství, jakékoliv trauma hlavy, poranění mozku při porodu, špatné zkušenosti v dětství, traumata, nevhodná výchova a jiné. První projevy se objevují na hranici vstupu do dospělosti. Během života pak projevy poruchy mohou nabírat na intenzitě anebo se naopak zmírňovat.

Lehká mozková dysfunkce

Nevyzrálá osobnost může být známá i pod odborným pojmem lehká mozková dysfunkce. Jde o drobnou odchylku v psychickém vývoji na základě oslabení centrální nervové soustavy. Nejde o žádnou těžkou poruchu. Nápadné u této poruchy je i nerovnoměrný vývoj intelektových schopností. Vyskytnout se mohou poruchy pozornosti, hyperaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, únavnost, překotnost, výkyvy nálad, duševní výkonnosti, ale i problémy s usínáním, noční pomočování, noční děsy anebo poruchy učení. Zhruba 50-70%je dědičného původu, 20-30% vzniká během porodu a 10-20% se pak formuje během prvních roků svého života. Testy se zaměřují na odhalení stavu pozornosti, výdrže, krátkodobé paměti, standardizované testy na dyslexii a jiné poruchy učení. Nutno také dodat, že i toto označení je již poněkud zastaralé.

Projevy mozkové dysfunkce

Projevů může být celá řada. Náleží k tomu porucha pozornosti a soustředění (zrakové i sluchové vnímání), hyperaktivita i hypoaktivita, impulzivita a agresivita, výkyvy v emocích, poruchy motoriky a koordinace pohybů, dyslalie, artikulační neobratnost, opožděný vývoj řeči, poruchy intelektu, nerovnoměrný vývoj psychických funkcí, výpadky paměti, neschopst s utříděním informací, neschopnost si je promyslet a zapamatovat. Potýkat se mohou s poruchou čtení, pravopisu, psaní, matematických schopností i neschopností manuálně či systematicky pracovat.

Nevyzrálost může být dále členěna na tělesnou, kognitivní a práceschopnosti. Úroveň nezralosti se pak dělí na sociální, citovou, emoční i sexuální.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here